Amatör Telsizcilik Hakkında Uğur Arıcı'nın Yazısı https://medium.com/@ugurarici/amat%C3%B6r-telsizcilik-ba%C5%9Fvuru-s%C4%B1nav-s%C3%BCre%C3%A7-rehberi-67373a9dbccf Sınav Başvuru Kılavuzu https://kiyiemniyeti.gov.tr/CustomFile/Help/KEGM-MEB-AMATOR-TELSIZ-BASVURU-DOKUMANI.pdf Amatör Telsizcilik Soru Bankaları http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/userfiles/file/AmatorTelsiz/sorubankasi.rar KEGM E-Hizmetler https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/ehizmetler/index KEGM e-Sınav Belgesi Sorgulama https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/ehizmetler/telsiz_sinav_giris_belgesi_sorgula MEB e-Sınav Ödeme https://odeme.meb.gov.tr MEB e-Sınav Sonucu Sorgulama http://esinav.meb.gov.tr/ KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü Borç Sorgulama https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/ehizmetler/telsiz_isletme_mud_borc_sorgulamalari Amatör Telsiz Belgesi Örnek Dilekçe http://www.kiyiemniyeti.gov.tr/userfiles/file/AmatorTelsiz/AmatorTelsizBelgesiKazananBasvuruYazisi.pdf KEGM Belge Oluşturma https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/ehizmetler/amator_telsiz_belge_olustur KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/telsiz_mudurlugu