# BEGIN LSCACHE # END LSCACHE # BEGIN NON_LSCACHE # END NON_LSCACHE # BEGIN WPSuperCache # END WPSuperCache # BEGIN rlrssslReallySimpleSSL rsssl_version[4.0.3] RewriteEngine on RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC] RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L] # END rlrssslReallySimpleSSL # BEGIN WordPress # "BEGIN WordPress" ve "END WordPress" arasındaki yönergeler (satırlar) # dinamik olarak oluşturulmuştur ve sadece WordPress süzgeçleri ile düzenlenmelidir. # Bu işaretler arasındaki yönergelerde yapılan değişiklikler üzerine yazılacaktır. RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] # END WordPress # php -- BEGIN cPanel-generated handler, do not edit # Set the “ea-php73” package as the default “PHP” programming language. AddHandler application/x-httpd-ea-php73 .php .php7 .phtml # php -- END cPanel-generated handler, do not edit