#include struct zaman { int saat; int dakika; int saniye; char nokta[2]; }; int main() { int counter=0; FILE *ptr,*ptr1; struct zaman zaman1; if((ptr=fopen("zamanlar.txt","r"))!=NULL) { while(!feof(ptr)) { ptr1=fopen("yenizaman.txt","a"); fscanf(ptr,"%d %c %d %c %d",&zaman1.saat,&zaman1.nokta[0],&zaman1.dakika,&zaman1.nokta[1],&zaman1.saniye); if(zaman1.saat>24 || zaman1.dakika>59 | zaman1.saniye>59) { printf("%d. satirda yanlis saat formati girilmis bu satir atlanicak\n",counter+1); } else { if(zaman1.saniye+1==60) { zaman1.saniye=00; zaman1.dakika=zaman1.dakika+1; if(zaman1.dakika==60) { zaman1.dakika=00; zaman1.saat=zaman1.saat+1; if(zaman1.saat==24) { zaman1.saat=00; fprintf(ptr1,"%d %c %d %c %d\n",zaman1.saat,zaman1.nokta[0],zaman1.dakika,zaman1.nokta[1],zaman1.saniye); counter=counter+1; } else { fprintf(ptr1,"%d %c %d %c %d\n",zaman1.saat,zaman1.nokta[0],zaman1.dakika,zaman1.nokta[1],zaman1.saniye); counter=counter+1; } } else { fprintf(ptr1,"%d %c %d %c %d\n",zaman1.saat,zaman1.nokta[0],zaman1.dakika,zaman1.nokta[1],zaman1.saniye); counter=counter+1; } } else { fprintf(ptr1,"%d %c %d %c %d\n",zaman1.saat,zaman1.nokta[0],zaman1.dakika,zaman1.nokta[1],zaman1.saniye+1); counter=counter+1; } } fclose(ptr1); } } fclose(ptr); return 0; }