#include #include int main() { int tercih ,sayi1, sayi2; printf("1. Birinci sayının ikinci sayıya bölümünden kalanı bulma\n"); printf("2. İki tam sayının kareköklerinin toplamını hesaplama\n"); scanf("%d %d %d",&tercih, &sayi1, &sayi2); switch(tercih){ case 1: printf("Sonuç: %d\n", (sayi1%sayi2)); break; case 2: printf("Sonuç: %f\n", (sqrt(sayi1) + sqrt(sayi2))); break; default: break; } return 0; }