1 00:00:42,842 --> 00:00:44,667 Megan! 2 00:00:49,132 --> 00:00:50,969 Megan! 3 00:00:55,451 --> 00:00:57,162 Megan! 4 00:01:01,842 --> 00:01:04,042 Megan! 5 00:01:06,514 --> 00:01:13,262 «eviri: PhalanX & DyLeXia & Avram Kapulu ıyi seyirler. 6 00:01:30,429 --> 00:01:32,003 Kalk hadi! 7 00:01:33,458 --> 00:01:35,486 D˝˛ar˝ Á˝kmam˝z l‚z˝m. 8 00:01:39,619 --> 00:01:41,131 Bir ˛ey mi var, can˝m? 9 00:02:13,943 --> 00:02:16,315 Kul¸beye girip bak bakal˝m, oradad˝r belki. 10 00:02:25,926 --> 00:02:27,406 Megan! 11 00:02:38,706 --> 00:02:41,352 Ne zaman geri gelecek? 12 00:02:41,542 --> 00:02:44,032 Geri gelecek elbette. 13 00:02:44,387 --> 00:02:48,732 K‚sesine biraz su koyar˝z, biraz da yemek. 14 00:02:48,863 --> 00:02:51,622 Ac˝k˝nca da, onlar˝ yemek iÁin gelmek zorunda kalacak, tamam m˝? 15 00:02:53,432 --> 00:02:56,704 Ben de ac˝kt˝m ˛imdi. Sen aÁ m˝s˝n? 16 00:02:57,721 --> 00:03:00,199 Hatta ˆyle aÁ˝m ki ellerini yiyebilirim. 17 00:03:01,857 --> 00:03:04,491 Ufak bir ˝s˝r˝k alaca˝m sadece. 18 00:03:04,910 --> 00:03:06,003 Ufac˝k, olur mu? 19 00:03:06,969 --> 00:03:08,437 Niye ˝s˝r˝k alamazm˝˛˝m? 20 00:03:08,938 --> 00:03:11,151 - Bir parmak da olur. - Hay˝r! 21 00:03:11,262 --> 00:03:12,509 Be˛ tane var nas˝l olsa. 22 00:03:14,896 --> 00:03:17,377 Pek‚l‚, anneni uyand˝r˝rken sessiz olal˝m, tamam m˝? 23 00:03:18,601 --> 00:03:21,420 Atay˝m m˝ seni ¸st¸ne? ıster misin? 24 00:03:21,681 --> 00:03:24,261 Yandan sald˝rmak istiyorum. 25 00:03:34,164 --> 00:03:35,693 Hay˝r, hay˝r! 26 00:03:35,913 --> 00:03:37,564 Kaplan˝z biz! 27 00:03:37,705 --> 00:03:40,205 Uyumaya Áal˝˛˝yorum! Durun! 28 00:03:41,964 --> 00:03:44,775 - Saat Áok erken. - Kaplan˝z biz! 29 00:03:44,881 --> 00:03:45,947 Dur. 30 00:03:47,146 --> 00:03:49,720 Tamam! Uyuyamam art˝k, durun hadi. 31 00:03:51,159 --> 00:03:52,857 Hay˝r! 32 00:03:56,459 --> 00:04:01,890 D¸zg¸n Áal! Kahvalt˝ etmem l‚z˝m. 33 00:04:04,698 --> 00:04:07,115 Megan ile benim Áok sevdiimiz ˛ark˝. 34 00:04:29,463 --> 00:04:31,910 Yulafl˝ kahvalt˝n˝z geldi, cimcime han˝m. 35 00:04:32,005 --> 00:04:33,925 Leziz gˆr¸n¸yor! Yemeye haz˝r m˝s˝n? 36 00:04:34,031 --> 00:04:37,042 Taba˝n˝ bitir, tamam m˝? Bug¸n geÁ kalmamal˝s˝n. 37 00:04:37,572 --> 00:04:38,870 Silip s¸p¸r haydi. 38 00:04:42,050 --> 00:04:43,458 HiÁ sevmedim. 39 00:04:43,564 --> 00:04:46,779 - Nedenmi˛ o? - ırenÁ de ondan. 40 00:04:47,885 --> 00:04:50,792 A˛k˝m, ne yapt˝n? Sadece su mu koydun iÁine? 41 00:04:50,991 --> 00:04:52,430 Evet, haz˝r olanlardan. 42 00:04:52,928 --> 00:04:54,874 Ama yulaflar˝ iyice ˝slatman l‚z˝m. 43 00:04:55,061 --> 00:04:56,359 Olmas˝ gerektii gibi i˛te. 44 00:04:56,515 --> 00:04:58,024 Lezzetliymi˛, ye bakal˝m. 45 00:04:58,119 --> 00:05:00,197 Leoparlar gibi yiyelim. ÷yle daha g¸zel oluyor. 46 00:05:00,321 --> 00:05:01,692 Sadece ¸z¸mleri ye madem, tamam m˝? 47 00:05:08,105 --> 00:05:10,242 Dean, bir Áocuun pislii yetiyor zaten! 48 00:05:10,356 --> 00:05:12,318 Frankie! 49 00:05:13,153 --> 00:05:14,427 Ka˛˝k kullan, bebeim. 50 00:05:14,532 --> 00:05:16,517 - Ne demek ka˛˝k kullan? - Ka˛˝k kullan. 51 00:05:16,657 --> 00:05:18,074 Leoparlar gibi yiyoruz biz. 52 00:05:18,433 --> 00:05:19,714 O benimdi! 53 00:05:19,822 --> 00:05:21,459 Babaya da gˆster nas˝l ka˛˝k kullan˝l˝rm˝˛. 54 00:05:21,553 --> 00:05:23,518 Kocaman k˝z oldun art˝k, ka˛˝k kullanmay˝ da bilirsin. 55 00:05:23,615 --> 00:05:25,834 Kocaman k˝z oldun da ne demek? 56 00:05:25,925 --> 00:05:27,575 Kocaman oldu diye elenmesin mi yani? 57 00:05:27,670 --> 00:05:30,163 - Y¸z¸ne yap˝˛t˝ral˝m. - Frankie, iki dakikaya gidiyoruz. 58 00:05:32,144 --> 00:05:35,058 ÷yle yeme ama. Gel hadi. 59 00:05:35,093 --> 00:05:37,353 Bˆyle yiyeceksen kahvalt˝ bitmi˛tir. 60 00:05:37,447 --> 00:05:39,118 Ama babam ˆyle yapt˝! 61 00:05:39,210 --> 00:05:41,195 Biliyorum baban˝n yapt˝˝n˝. Hadi bakal˝m ufakl˝k. 62 00:05:41,317 --> 00:05:44,330 - Ben ˆyle yapt˝m. - Ba˛˝ma dert aÁt˝n baba! 63 00:05:44,423 --> 00:05:46,560 - Affedersin. - Gidiyoruz hadi, geÁ kald˝k! 64 00:05:49,009 --> 00:05:50,309 Bunu giymek ister misin? 65 00:05:51,458 --> 00:05:52,332 Evet. 66 00:05:52,441 --> 00:05:54,427 Peki, ama h˝zl˝ giyeceksin Haz˝r m˝s˝n? 67 00:05:54,546 --> 00:05:58,897 Bir, iki, ¸Á, dˆrt... 68 00:05:59,416 --> 00:06:04,227 ...be˛, alt˝, yedi, olacak hadi... 69 00:06:04,428 --> 00:06:06,655 ...sekiz. Sekizde yapt˝n! 70 00:06:10,813 --> 00:06:14,111 Bak sen! Aptal annecik. 71 00:06:14,640 --> 00:06:17,011 Frankie, Bn. Alex'e kar˛˝ uslu olacaks˝n, tamam m˝? 72 00:06:18,131 --> 00:06:19,394 Sˆz m¸? 73 00:06:19,987 --> 00:06:23,409 - Seni deli gibi seviyorum. - Ben de seni deli gibi seviyorum! 74 00:06:23,517 --> 00:06:26,383 GerÁekten mi? «¸nk¸ ben seni DELııı gibi seviyorum! 75 00:06:26,511 --> 00:06:28,541 Pek‚l‚ millet, gitmemiz l‚z˝m. GeÁ kalaca˝z yoksa. 76 00:06:29,666 --> 00:06:32,376 Resitalde gˆr¸˛¸r¸z baba! 77 00:06:32,941 --> 00:06:34,700 Cindy, kemerini tak! 78 00:06:36,640 --> 00:06:39,746 - Cindy, emniyet kemerini tak. - Tamamd˝r. 79 00:06:40,382 --> 00:06:44,434 Kemeri takar m˝s˝n? Bu yollara g¸ven olmaz. 80 00:06:45,230 --> 00:06:49,068 Şu herife dikkat et. Şu piÁe dikkat et! 81 00:06:49,334 --> 00:06:52,517 Allah'˝n bel‚s˝! Az yava˛ gitsene, pu˛t! 82 00:06:53,316 --> 00:06:54,927 Orospu Áocuu. 83 00:06:56,355 --> 00:06:58,274 Birini ˆld¸receksin, mal! 84 00:07:04,073 --> 00:07:06,066 Evet, biliyorum. 85 00:07:07,913 --> 00:07:10,067 - Demek geldin. - Sel‚m! 86 00:07:10,853 --> 00:07:12,320 Pardon, i˛im bitmek ¸zere. 87 00:07:13,171 --> 00:07:15,246 - Bir ˛ey sorabilir miyim? - Olur, t‚bii. 88 00:07:15,340 --> 00:07:17,345 Meseleyi ailenle konu˛abildin mi? 89 00:07:20,685 --> 00:07:24,670 - Hay˝r, yani, konu˛aca˝m. - Sorun deil. 90 00:07:25,182 --> 00:07:27,147 Maksad˝m bask˝ yapmak deil, biliyorsun, iyi bir f˝rsat bu. 91 00:07:27,254 --> 00:07:29,593 - Biliyorum. Pazartesiye karar veririm. - Pazartesi mi? Tamam. 92 00:07:29,689 --> 00:07:31,356 En iyi hem˛iremin yan˝mda olmas˝n˝ istiyorum. 93 00:07:31,655 --> 00:07:33,853 - ılk bebeiniz mi olacak? - Evet, Áok heyecanl˝y˝m. 94 00:07:34,042 --> 00:07:35,648 Biliyorum. 95 00:07:35,756 --> 00:07:37,724 - Cinsiyetini biliyor musunuz? - Hay˝r. 96 00:07:38,022 --> 00:07:41,186 Bilmek ister misiniz, yoksa s¸rpriz mi olsun? 97 00:07:41,325 --> 00:07:43,289 - Bilmek isteriz. - Bilmek istiyorsunuz. 98 00:07:43,399 --> 00:07:45,223 Bebeinizin olmas˝ yeterince s¸rpriz zaten. 99 00:07:45,258 --> 00:07:46,463 - Evet. - Bakal˝m. 100 00:07:46,680 --> 00:07:49,020 - Bir k˝z. - Cidden mi? 101 00:07:49,136 --> 00:07:51,267 - ıyi haber mi? - Harika haber. 102 00:07:51,391 --> 00:07:52,331 G¸zel. 103 00:10:17,976 --> 00:10:20,890 S˝radaki ˛ark˝m˝z. 104 00:10:22,485 --> 00:10:23,556 Sorun ne? 105 00:10:24,433 --> 00:10:25,775 Haz˝r m˝s˝n˝z, bayanlar baylar? 106 00:10:25,901 --> 00:10:27,443 - Evet! - Tamam. 107 00:10:27,689 --> 00:10:28,821 Megan'˝ buldum. 108 00:10:28,954 --> 00:10:30,643 Be˛, alt˝, haz˝r, sˆyle! 109 00:10:42,966 --> 00:10:45,885 L‚net kap˝y˝ kilitlemeni kaÁ kez sˆylemi˛tim? 110 00:11:05,996 --> 00:11:07,589 Akl˝ma bir fikir geldi. 111 00:11:08,522 --> 00:11:12,527 Bence bug¸n dedeni ziyaret etmelisin. Ne dersin? 112 00:11:12,903 --> 00:11:14,072 Tamam! 113 00:11:15,290 --> 00:11:16,835 Megan'˝ buldun mu? 114 00:11:20,903 --> 00:11:22,448 Hay˝r. 115 00:11:23,011 --> 00:11:27,410 Bence Hollywood'a gidip film kˆpei olmu˛tur. 116 00:11:29,421 --> 00:11:33,249 Sence de Hollywood'a gidip film kˆpei olmu˛ mudur? 117 00:11:34,264 --> 00:11:38,241 Karizmatik bir kˆpekti, deil mi? Belki de ˆyle olmu˛tur. 118 00:11:50,310 --> 00:11:53,171 Dede! 119 00:11:53,259 --> 00:11:56,817 Ho˛ geldin, nas˝ls˝n can˝m? Bak sana ne ald˝m! 120 00:11:57,302 --> 00:11:58,503 Al bakal˝m. 121 00:12:04,135 --> 00:12:05,277 Geliyor musun? 122 00:12:07,566 --> 00:12:09,969 Oksijen tank˝n˝n etraf˝nda sigara iÁemem. 123 00:12:17,127 --> 00:12:20,748 Bebeim, git de babana g¸le g¸le de hadi. 124 00:12:21,125 --> 00:12:23,805 Yar˝na kadar gelmeyecekmi˛. Suya dikkat et. 125 00:12:24,912 --> 00:12:26,271 Haydi, git bakal˝m! 126 00:12:27,507 --> 00:12:29,476 - Ho˛Áa kal, baba! - G¸le g¸le ufakl˝k. 127 00:12:33,683 --> 00:12:36,025 - Seni seviyorum. - Ben de seni seviyorum. 128 00:12:36,135 --> 00:12:38,580 - ıyi elen, tamam m˝? - Tamam. 129 00:12:38,695 --> 00:12:40,514 Dede horlay˝nca ne yapacakt˝k? 130 00:12:40,628 --> 00:12:43,149 - Az˝n˝ kapat˝p burnunu s˝kaca˝m. - Aferin k˝z˝ma! 131 00:12:44,529 --> 00:12:45,699 Haydi bakal˝m. 132 00:12:45,812 --> 00:12:47,416 Gel bakal˝m anneciine! 133 00:12:47,966 --> 00:12:50,567 Yapabilirsin hadi! ı˛te bˆyle bebeim! 134 00:12:51,112 --> 00:12:53,237 Aferin sana. 135 00:12:55,254 --> 00:12:56,854 ıÁeri girelim mi? 136 00:12:57,620 --> 00:12:59,678 Nesi var onun? Kavga m˝ ettiniz yine? 137 00:13:00,075 --> 00:13:01,351 Sonra konu˛al˝m. 138 00:13:01,911 --> 00:13:04,032 - Babam niye gelmiyor? - Bilmem. 139 00:13:27,182 --> 00:13:29,382 - Bay Benatti, memnun oldum. - Buyurun. 140 00:13:29,993 --> 00:13:31,633 Ne t¸r bir i˛ ar˝yorsunuz? 141 00:13:32,300 --> 00:13:35,656 - S¸r¸c¸, ta˛˝y˝c˝, paketleyici. - Maa˛˝ olan herhangi bir i˛ yeter. 142 00:13:35,869 --> 00:13:37,913 - Tecr¸beniz var m˝? - Elbette. 143 00:13:38,100 --> 00:13:39,699 Nerede Áal˝˛m˝˛t˝n˝z? 144 00:13:39,884 --> 00:13:43,519 ınsanlar˝n ev ta˛˝mas˝na yard˝m ettim. Hangi i˛lerde Áal˝˛t˝˝m˝ m˝ soruyorsunuz? 145 00:13:43,623 --> 00:13:44,972 Nakliye ˛irketinde Áal˝˛t˝n˝z m˝ yani? 146 00:13:45,091 --> 00:13:46,105 Hay˝r. 147 00:13:46,233 --> 00:13:49,085 ÷yleyse tecr¸besi yok diyeceiz. Nerelisiniz? 148 00:13:49,209 --> 00:13:50,413 Florida. 149 00:13:50,534 --> 00:13:52,488 - KaÁ y˝ld˝r buradas˝n˝z? - ıki y˝ld˝r. 150 00:13:52,608 --> 00:13:55,312 - Nerede oturuyorsunuz? - Brooklyn'de. 151 00:13:55,417 --> 00:13:57,308 - Her g¸n gelebilir misiniz? - Evet, elbette. 152 00:13:57,413 --> 00:13:59,066 Sabah yedide burada olman˝z gerekiyor. 153 00:13:59,301 --> 00:14:00,598 Olurum. 154 00:14:00,758 --> 00:14:03,436 Haz˝r m˝s˝n? Hadi bakal˝m. 155 00:14:03,562 --> 00:14:04,809 - Peki, Marshall. - Aferin! 156 00:14:04,902 --> 00:14:07,654 Sen erkeklerin ˛ah˝s˝n. Yanl˝˛ anlama ama! 157 00:14:08,622 --> 00:14:10,603 D¸z dur evl‚t! D¸z dur! 158 00:14:13,891 --> 00:14:17,434 Dert etme, daha yenisin sonuÁta. 159 00:14:19,427 --> 00:14:20,720 K˝zlara nas˝l yakla˛˝yorsun? 160 00:14:20,755 --> 00:14:24,130 Yanlar˝na gidip konu˛uyorum i˛te, o an akl˝ma ne gelirse. 161 00:14:24,297 --> 00:14:28,074 - Arabada gˆt¸r¸yor kar˝y˝. - Kamyon benim i˛im. 162 00:14:28,200 --> 00:14:30,045 "Kara bomba" diye ba˝r˝yor. 163 00:14:33,657 --> 00:14:36,736 Bana sorarsan˝z, erkekler kad˝nlardan daha romantikler. 164 00:14:36,875 --> 00:14:38,965 Evlendiimiz zaman, sadece o kad˝na balan˝yoruz. 165 00:14:39,056 --> 00:14:41,346 «¸nk¸ ili˛kilere hep mesafeli yakla˛˝yoruz... 166 00:14:41,387 --> 00:14:43,632 ...ta ki bir g¸n bir k˝zla kar˛˝la˛˝yoruz... 167 00:14:43,689 --> 00:14:45,905 ...ve onla evlenmezsem sala˝n tekiyim diyoruz. 168 00:14:46,108 --> 00:14:47,481 Ama gˆr¸n¸˛e gˆre k˝zlar bir yere gidiyor... 169 00:14:47,588 --> 00:14:50,226 ...oradaki en uygun seÁenei tercih ediyorlar, falan. 170 00:14:50,335 --> 00:14:53,229 "ı˛i iyi" dedikleri adamla evlenen k˝zlar˝ da bilirim. 171 00:14:53,329 --> 00:14:55,263 Hayatlar˝ boyunca Beyaz Atl˝ Prenslerini bekliyorlar... 172 00:14:56,322 --> 00:14:58,725 ...sonra da iyi bir i˛i olan ve etraflar˝nda dolanan... 173 00:14:58,832 --> 00:15:00,376 ...adamlarla evleniyorlar. 174 00:15:00,834 --> 00:15:03,186 Pay˝n˝ al da evine git. ıyi bir i˛ Á˝kartt˝k. 175 00:15:03,265 --> 00:15:04,573 Sa ol Jamie. 176 00:15:39,442 --> 00:15:40,671 Bak ne diyeceim. 177 00:15:40,755 --> 00:15:42,028 Ben ya˛lan˝nca iyi gˆr¸neceim. 178 00:15:42,152 --> 00:15:43,700 Sen ya˛lan˝nca bu adam gibi gˆr¸neceksin. 179 00:15:43,806 --> 00:15:44,772 O ne demekmi˛ ˆyle? 180 00:15:44,883 --> 00:15:47,648 Benim ya˛lanmama nereden baksan elli y˝l daha var demek. 181 00:15:49,472 --> 00:15:52,235 Sanki İÁ¸nc¸ D¸nya Sava˛˝ burada olmu˛ lan! 182 00:15:52,438 --> 00:15:54,944 Mutfaktaki her ˛eyi paketleyip ¸st kattakileri Áantalara koyaca˝z. 183 00:15:55,075 --> 00:15:56,848 Kamyonu doldurup Pennsylvania'ya gidip... 184 00:15:56,960 --> 00:15:58,115 ...ak˛ama dˆnmemiz l‚z˝m. 185 00:16:34,213 --> 00:16:36,242 Oda baya˝ k¸Á¸k. 186 00:16:38,931 --> 00:16:40,838 T¸m e˛yalar˝ buraya nas˝l s˝d˝raca˝z? 187 00:16:41,145 --> 00:16:43,549 Muhtemelen s˝d˝ramayaca˝z. Mobilyalar˝n po˛etlerini Á˝kar˝n. 188 00:16:43,672 --> 00:16:45,718 Ben kutular˝ getireceim, iÁindekileri Á˝kart˝p yerle˛tireceiz. 189 00:16:45,845 --> 00:16:47,340 Kartonlar˝ yere at˝n, sonra Á˝kart˝r˝z. 190 00:16:47,434 --> 00:16:49,945 - Dier e˛yalar ne olacak? - Bizim derdimiz deil. 191 00:17:13,064 --> 00:17:14,911 Haydi, Áabuk, Áabuk! 192 00:17:18,105 --> 00:17:20,710 Gitmemiz l‚z˝m. Gitmemiz l‚z˝m. 193 00:17:21,365 --> 00:17:22,586 Ne dediini anlamad˝m. 194 00:17:22,696 --> 00:17:26,216 Ba˛ka bir i˛ daha var, gitmemiz l‚z˝m. 195 00:17:28,869 --> 00:17:30,585 Haz˝r m˝s˝n Dean? Hadi gidiyoruz. 196 00:17:30,728 --> 00:17:32,847 ı˛ bitti. Pay˝n˝ da vereyim. 197 00:17:33,019 --> 00:17:37,948 Bir y¸zl¸k, bir onluk, bah˛i˛ten de pay˝na bir yirmilik. 198 00:17:38,027 --> 00:17:40,059 Haydi bakal˝m, ˛ehre iki saatte anca var˝r˝z. 199 00:17:43,179 --> 00:17:44,173 Walter! 200 00:17:46,896 --> 00:17:48,468 K˝zma, olur mu? 201 00:17:49,470 --> 00:17:51,854 Baz˝ e˛yalar˝n˝ aÁt˝m, umar˝m sorun olmaz. 202 00:17:52,151 --> 00:17:53,291 Y¸r¸yerek mi girmek istiyorsun? 203 00:17:53,392 --> 00:17:55,192 Sandalyeyle girmek istemiyorsun anla˛˝lan. 204 00:17:55,226 --> 00:17:56,129 Yeni evin bu. 205 00:17:57,519 --> 00:17:59,940 İniforman˝ ast˝m, umar˝m k˝zmazs˝n. 206 00:18:00,060 --> 00:18:02,656 «ok haval˝ duruyor. 207 00:18:08,034 --> 00:18:10,952 Bir s¸r¸ kibritin olduunu gˆrd¸m, hepsini duvara yap˝˛t˝rd˝m. 208 00:18:11,045 --> 00:18:13,591 Beenmezsen de indir gitsin. Bantlad˝m sadece. 209 00:18:15,633 --> 00:18:17,115 Sandalyeye oturmak ister misin? 210 00:18:19,281 --> 00:18:22,496 Şunu ˆn¸nden alay˝m. 211 00:18:24,059 --> 00:18:25,218 Oldu mu? 212 00:18:25,491 --> 00:18:27,197 Pek‚l‚ Walter, gitmem l‚z˝m, yoksa sorun Á˝kabilir, ama... 213 00:18:27,301 --> 00:18:28,970 ...ˆncesinde sana birkaÁ ˛ey gˆstereyim. 214 00:18:29,065 --> 00:18:30,906 Ayakkab˝lar burada, tamam m˝? 215 00:18:31,140 --> 00:18:33,625 - Dean, gitmemiz l‚z˝m. - Tamam. 216 00:18:33,716 --> 00:18:35,184 - Kamyonda bekliyorum. - Tamam. 217 00:18:37,632 --> 00:18:39,433 Bu arada, benim patronum deil. 218 00:18:40,456 --> 00:18:44,416 Her ˛eyin burada: pantolonlar˝n, kazaklar˝n ve gˆmleklerin. 219 00:18:44,676 --> 00:18:47,541 Walter, bu e˛in mi? 220 00:18:50,206 --> 00:18:51,875 «ok g¸zel bir kad˝nm˝˛! 221 00:18:53,012 --> 00:18:55,740 Pek‚l‚, tan˝˛t˝˝m˝za memnun oldum. 222 00:18:56,582 --> 00:18:58,720 - Te˛ekk¸rler. - Sana bol ˛ans. 223 00:19:01,208 --> 00:19:02,872 Sonra gˆr¸˛¸r¸z. 224 00:19:32,329 --> 00:19:33,626 ÷z¸r dilerim. 225 00:19:36,430 --> 00:19:37,711 Anl˝yorum. 226 00:19:43,183 --> 00:19:44,965 İz¸lme bebeim. 227 00:19:48,472 --> 00:19:49,953 Of be! 228 00:19:51,155 --> 00:19:52,824 Yorgunum sadece. 229 00:20:00,532 --> 00:20:02,314 Fena halde yorgunum sadece. 230 00:20:03,454 --> 00:20:04,946 Haydi k˝z˝m! 231 00:20:08,114 --> 00:20:10,891 Belki de iÁ k˝sm˝n˝ yeterince rahat yapamam˝˛˝zd˝r. 232 00:20:12,466 --> 00:20:14,947 Belki de a˛˝r˝ cicili bicili yapm˝˛˝zd˝r? 233 00:20:15,321 --> 00:20:16,709 ÷yle mi dersin? 234 00:20:17,450 --> 00:20:18,864 Evet. 235 00:20:21,423 --> 00:20:26,053 ıÁine ˛ˆyle g¸zel bir battaniye koyabiliriz mesel‚. 236 00:20:27,987 --> 00:20:28,984 Tamam. 237 00:20:29,097 --> 00:20:31,433 - Sence de iyi olur mu? - Evet, gidip battaniye getirelim. 238 00:20:31,468 --> 00:20:32,206 Tamam ufakl˝k. 239 00:20:32,298 --> 00:20:35,228 Ama benim kulland˝˝m˝ koymayal˝m. 240 00:20:35,453 --> 00:20:38,405 Peki, ama battaniyeler iÁin annenden izin almam˝z l‚z˝m... 241 00:20:38,812 --> 00:20:40,512 ...yoksa bana k˝zabilir. 242 00:20:40,617 --> 00:20:43,864 - Tamam. Şunu aÁar m˝s˝n? - Evet. Eline dikkat et. 243 00:20:44,331 --> 00:20:47,876 Kˆpek iÁerdeyken kap˝y˝ kapatmayal˝m. 244 00:20:48,955 --> 00:20:50,634 - «ˆp¸ atar m˝s˝n? - Evet. 245 00:20:50,744 --> 00:20:52,866 Şu ˛eyi bir yere koymu˛tuk... 246 00:20:55,876 --> 00:20:57,236 Akl˝ma bir ˛ey geldi. 247 00:21:01,227 --> 00:21:02,374 Alo? 248 00:21:03,614 --> 00:21:06,831 Bu ak˛am iÁin rezervasyon yapt˝rabilir miyiz? 249 00:21:06,956 --> 00:21:09,356 - Hediye Áekim var. - Hay˝r. 250 00:21:09,921 --> 00:21:11,727 SeÁeneklerimiz neler? 251 00:21:13,033 --> 00:21:17,053 A˛k Yuvas˝ var. 252 00:21:17,161 --> 00:21:20,141 Dandik bir seks oteline gitmeyeceim. Yar˝n nˆbete kal˝yorum. 253 00:21:20,273 --> 00:21:22,560 Ba˛ka neler var? Hepsi bu kadar m˝? 254 00:21:22,689 --> 00:21:25,244 Gelecek Odas˝ da varm˝˛. Bir saniye bekler misiniz? 255 00:21:25,570 --> 00:21:28,160 - Karar˝n˝ verir misin l¸tfen? - Yar˝n nˆbete kal˝yorum, gidemeyiz. 256 00:21:28,519 --> 00:21:31,062 - L¸tfen bir saniye dinle. - Ne diyorsun? 257 00:21:31,156 --> 00:21:32,169 Biraz bekler misiniz? 258 00:21:32,532 --> 00:21:35,837 Dinle beni. Bir dakikal˝k ara verir misin? 259 00:21:37,177 --> 00:21:39,295 Rica ediyorum, l¸tfen. 260 00:21:39,396 --> 00:21:43,296 Gidelim buradan. Buradan gitmeliyiz. 261 00:21:45,188 --> 00:21:47,865 Bu evden Á˝kmam˝z l‚z˝m. 262 00:21:47,956 --> 00:21:50,658 Gidip sarho˛ olal˝m, sevi˛elim. 263 00:21:53,670 --> 00:21:57,907 A˛k Yuvas˝'n˝ m˝ istersin, yoksa 264 00:21:58,008 --> 00:22:01,408 Gelecek Odas˝'n˝ m˝? 265 00:22:01,546 --> 00:22:03,464 Karar ver bebeim, l¸tfen. 266 00:22:03,577 --> 00:22:06,505 Sabah 7.30'da yola Á˝k˝p iki saat yol Áekmek istemiyorum. 267 00:22:06,678 --> 00:22:09,471 Pek‚l‚, karar˝ ben veriyorum. Gelecek Odas˝. 268 00:22:12,414 --> 00:22:13,576 ıki ki˛ilik. 269 00:22:16,979 --> 00:22:19,052 - Periera. - Delisin sen. 270 00:22:20,690 --> 00:22:21,828 Te˛ekk¸rler. 271 00:22:29,403 --> 00:22:31,602 Bavulunu haz˝rla bebeim, gelecee gidiyoruz. 272 00:22:44,864 --> 00:22:46,266 Cindy Heller'i m˝ gˆr¸yorum? 273 00:22:49,279 --> 00:22:51,680 Bobby Ontario? 274 00:22:52,124 --> 00:22:53,430 Nas˝l gidiyor? 275 00:22:53,902 --> 00:22:58,672 - ıyi. Sen nas˝ls˝n? - ıdare ediyoruz i˛te. 276 00:23:00,972 --> 00:23:02,753 Amma zaman geÁti! 277 00:23:08,422 --> 00:23:09,192 Ya sen? 278 00:23:09,343 --> 00:23:13,651 Buralarday˝m i˛te, hiÁ ayr˝lmad˝m. 279 00:23:13,762 --> 00:23:15,693 Buras˝ g¸zel. 280 00:23:16,285 --> 00:23:18,641 - Evlendin mi? - Evet. 281 00:23:19,146 --> 00:23:21,330 Vay be! Kocan ˛ansl˝ adam. 282 00:23:22,639 --> 00:23:24,125 HiÁ aldatt˝n m˝? 283 00:23:28,237 --> 00:23:32,809 Uzun s¸redir gˆrmediin birine sormak iÁin ilginÁ bir soru oldu bu. 284 00:23:32,918 --> 00:23:35,326 Ne bileyim. Cidden soruyorum. 285 00:23:35,446 --> 00:23:37,927 - Hay˝r. - Aldatt˝n m˝, aldatmad˝n m˝? 286 00:23:38,043 --> 00:23:40,771 Aldatmad˝m t‚bii ki. 287 00:23:42,858 --> 00:23:44,547 Neden garip bak˝yorsun? 288 00:23:46,804 --> 00:23:49,006 Garip bakm˝yorum. 289 00:23:49,813 --> 00:23:51,187 Peki, tamam. 290 00:24:03,270 --> 00:24:04,364 Hadi gidelim. 291 00:24:06,863 --> 00:24:07,952 Gidelim. 292 00:24:15,634 --> 00:24:16,829 Ne d¸˛¸n¸yorsun? 293 00:24:20,618 --> 00:24:21,747 Akl˝nda bir ˛ey mi var? 294 00:24:26,440 --> 00:24:28,827 Tekel bayiinde kimi gˆrd¸¸m¸ hayatta bilemezsin. 295 00:24:30,515 --> 00:24:34,848 - Richard Geico mu? - Hay˝r, ama iyi tahmin. 296 00:24:36,404 --> 00:24:41,042 - Jon Bon Jovi mi? - Bobby Ontario. 297 00:24:55,516 --> 00:25:00,676 - Ne bok yiyormu˛ orada? - Bilmem, iÁki al˝yordu herh‚lde. 298 00:25:03,793 --> 00:25:07,009 L‚net olsun! Niye ˛imdi sˆyl¸yorsun bunu? 299 00:25:07,133 --> 00:25:08,897 Şimdi sˆyl¸yorum da ondan. 300 00:25:09,242 --> 00:25:11,312 Oradayken niye sˆylemedin? 301 00:25:11,424 --> 00:25:14,158 Ne bileyim, Áok ˛a˛˝rm˝˛t˝m, ˛imdi sˆyl¸yorum i˛te. 302 00:25:14,408 --> 00:25:19,247 - Onunla konu˛tun mu? - "Sel‚m, n'aber" falan i˛te. 303 00:25:19,363 --> 00:25:22,616 - "N'aber" mi? - Evet, nas˝l olduumu sordu. 304 00:25:23,531 --> 00:25:24,859 Sen de cevap m˝ verdin? 305 00:25:24,966 --> 00:25:29,136 ıstemedim ama ayn˝ anda, ayn˝ yerde... 306 00:25:29,155 --> 00:25:31,437 ...bir ˛eyler al˝yorduk ikimiz de. 307 00:25:33,844 --> 00:25:36,935 Ke˛ke onu gˆrseydin, o zaman rahatlard˝n. 308 00:25:37,251 --> 00:25:39,664 - Şi˛manlam˝˛... - Bana ne bundan? 309 00:25:39,759 --> 00:25:41,832 - Ne bileyim. - Şi˛man ya da deil, bana ne? 310 00:25:44,805 --> 00:25:46,747 Ne yani, iÁimi rahatlatmak iÁin mi dedin bunu? 311 00:25:46,855 --> 00:25:48,525 Ne bileyim. Serserinin teki i˛te. 312 00:25:50,529 --> 00:25:52,051 Benle ne al‚kas˝ var bunun? 313 00:25:52,992 --> 00:25:54,937 Serseri ya da ˛i˛man. Bana ne bundan? 314 00:25:55,066 --> 00:25:56,967 Ne ya? 315 00:25:57,099 --> 00:26:01,040 Niye ˆyle sˆyledin? Yok ˛i˛man olmas˝ seni rahatlat˝r falan? 316 00:26:03,382 --> 00:26:06,696 Yani ˛i˛man olmasayd˝, kendimi kˆt¸ m¸ hissetmeliydim? 317 00:26:06,798 --> 00:26:08,809 Yanl˝˛ sˆyledim. Biraz gerginim, tamam m˝? 318 00:26:09,095 --> 00:26:09,933 Gerginim de ne demek? 319 00:26:10,046 --> 00:26:13,436 Garip hissediyorum, Á¸nk¸ sen de ˆyle hissediyorsun. 320 00:26:15,661 --> 00:26:17,833 Ben garip hissediyorum diye mi gerginsin? 321 00:26:19,531 --> 00:26:20,268 Ne demek bu? 322 00:26:20,354 --> 00:26:23,177 Yanl˝˛ bir ˛ey sˆylemi˛im ve sˆylememeliymi˛im gibi hissediyorum. 323 00:26:24,570 --> 00:26:26,313 Cidden mi? ÷yle bir seÁenek mi var? 324 00:26:27,842 --> 00:26:32,088 Bobby Ontario ile kar˛˝la˛˝p bana sˆylememeyi mi tercih edecektin? 325 00:26:33,054 --> 00:26:35,432 San˝r˝m benim y¸z¸mden k˝zg˝ns˝n. ÷z¸r dilerim. 326 00:26:35,533 --> 00:26:37,000 Yanl˝˛ ifade ettim. 327 00:26:38,297 --> 00:26:41,561 Bebeim, istediini yapmakta ˆzg¸rs¸n. 328 00:26:43,328 --> 00:26:44,473 Peki. 329 00:26:48,529 --> 00:26:49,691 ÷z¸r dilerim. 330 00:27:02,575 --> 00:27:04,653 - N'ap˝yorsun? - ı˛emem l‚z˝m. 331 00:27:06,006 --> 00:27:07,471 Şu adam˝n evinde mi? 332 00:27:07,595 --> 00:27:09,458 - Siktir git! - "Siktir git"mi˛! 333 00:28:33,346 --> 00:28:34,383 Sel‚m. 334 00:28:36,930 --> 00:28:39,751 - Ne yap˝yorsun? - Ara˛t˝rma. 335 00:28:40,641 --> 00:28:44,217 Cidden mi? Ara˛t˝rma... 336 00:28:44,684 --> 00:28:47,803 Tetraplejik* mi olacaks˝n? 337 00:28:48,488 --> 00:28:50,425 Tetraplejik olsayd˝m kollar˝m˝ da kullanamazd˝m. 338 00:28:50,550 --> 00:28:52,122 Paraplejik* olaca˝m. 339 00:28:53,154 --> 00:28:54,394 ÷yle mi? 340 00:28:58,270 --> 00:28:59,427 Gel buraya. 341 00:29:02,377 --> 00:29:04,686 Neden hep ucube gibi davran˝yorsun? 342 00:29:06,901 --> 00:29:08,306 Gel buraya. 343 00:29:10,539 --> 00:29:12,028 - Hadi. - Olmaz. 344 00:29:12,225 --> 00:29:14,001 Sen de istiyorsun. 345 00:29:14,109 --> 00:29:15,839 Yapamam, b¸y¸k annemi almam l‚z˝m. 346 00:29:17,149 --> 00:29:18,602 Seni gˆrmeye geldim sadece. 347 00:29:22,623 --> 00:29:25,775 - Sonra arar˝m. - ıyi bari. 348 00:29:27,740 --> 00:29:31,223 - Baban geldi sand˝m. - Sadece ikimiziz. 349 00:29:31,258 --> 00:29:35,577 - G¸zellik salonu nas˝ld˝? - «ok g¸zeldi. 350 00:29:35,874 --> 00:29:37,157 ıyi bakal˝m. 351 00:29:37,640 --> 00:29:39,768 A˛˝k olunca kendini nas˝l hissettin? 352 00:29:46,249 --> 00:29:51,074 Ah can˝m, a˛k˝ bulduumu sanm˝yorum. 353 00:29:52,047 --> 00:29:53,488 Dedemle de mi? 354 00:29:55,477 --> 00:29:58,001 Ba˛larda biraz belki. 355 00:30:00,981 --> 00:30:05,704 Bir insan olarak fark˝ma bile varmam˝˛t˝. 356 00:30:06,113 --> 00:30:07,832 Bu konuda Áok dikkatli olmal˝s˝n. 357 00:30:07,982 --> 00:30:12,349 A˛˝k olduun insan˝n, a˛k˝na deer olduundan... 358 00:30:13,698 --> 00:30:16,101 ...emin olmal˝s˝n. 359 00:30:17,638 --> 00:30:19,661 Ebeveynim gibi olmak hiÁ istemem. 360 00:30:20,398 --> 00:30:23,189 Birbirlerine sadece bir kez a˛˝k oldular, deil mi? 361 00:30:24,093 --> 00:30:27,251 Ben domadan hemen ˆnce t¸m her ˛eyi bir kenara m˝ b˝rakt˝lar yani? 362 00:30:27,744 --> 00:30:29,728 Bu s¸pr¸nt¸leri mi yiyeceiz? 363 00:30:35,404 --> 00:30:36,728 Affedersin. 364 00:30:37,450 --> 00:30:39,692 - Yumurta k˝ray˝m m˝? - Hay˝r! 365 00:30:41,740 --> 00:30:44,813 Boktan yemeinizin keyfini Á˝kar˝n! 366 00:30:47,682 --> 00:30:49,354 ÷ylece yok olup gideceklerini bildiin halde... 367 00:30:49,773 --> 00:30:51,971 ...duygular˝na nas˝l g¸venebilirsin? 368 00:30:54,251 --> 00:31:00,185 San˝r˝m anlayabilmenin tek yolu, o hissi ya˛amak. 369 00:31:01,615 --> 00:31:03,375 Sen iyi birisin, k˝z˝m... 370 00:31:04,958 --> 00:31:08,370 "Evet g¸veniyorum" diyebilme hakk˝na sahipsin. 371 00:31:09,023 --> 00:31:10,724 Kendime g¸veniyorum. 372 00:31:42,407 --> 00:31:44,082 Ne oldu? 373 00:31:44,624 --> 00:31:46,451 Ne oldu? 374 00:31:47,122 --> 00:31:48,974 - Siktir! - L‚net olsun! 375 00:31:52,878 --> 00:31:54,840 - Hassiktir! - Affedersin. 376 00:32:32,783 --> 00:32:35,657 Etraf˝ndaki onca insan˝n kendine ilgi duyuyormu˛ gibi gˆr¸nmesinden... 377 00:32:35,765 --> 00:32:38,494 ...s˝k˝lm˝˛t˝, ama bunu kendine itiraf etmek istemiyordu. 378 00:32:39,653 --> 00:32:42,588 «enesine dokundu, ok˛ad˝. 379 00:32:43,830 --> 00:32:47,546 Kalbi ˆylesine h˝zl˝ Áarp˝yordu ki o, bu sesi duyabilirdi. 380 00:32:47,729 --> 00:32:48,812 Kollar yukar˝. 381 00:32:48,917 --> 00:32:50,163 SaÁlar˝n˝ geriye doru elleriyle tarad˝. 382 00:32:50,296 --> 00:32:53,662 Ellerinin dokunu˛u, kad˝n˝n iÁinde bir ˛eyler canland˝r˝yordu. 383 00:32:54,017 --> 00:32:57,113 ÷pecekti. Kad˝n˝n da istedii buydu, deil mi? 384 00:32:57,216 --> 00:33:00,560 Peki neden uÁurumun kenar˝ndaym˝˛ ve birden a˛a˝ yuvarlanacakm˝˛... 385 00:33:00,663 --> 00:33:02,728 ...gibi hissediyordu? 386 00:33:03,332 --> 00:33:07,421 Ard˝ndan dudaklar˝ kavu˛tu ve o, bunlar˝ d¸˛¸nmeyi b˝rakt˝. 387 00:33:07,546 --> 00:33:10,589 Sadece ˆp¸c¸¸n s˝cakl˝˝n˝... 388 00:33:10,715 --> 00:33:13,081 ...kendisine dolanm˝˛ kollar˝n g¸c¸n¸... 389 00:33:14,673 --> 00:33:17,357 ...ve kollar˝n˝n aras˝nda dˆnerken ellerini ¸zerine koyduu... 390 00:33:17,482 --> 00:33:19,464 ...kalbinin sakince Áarp˝˛˝n˝ hissediyordu. 391 00:33:19,665 --> 00:33:23,462 Bir uÁurum vard˝ ve tepetaklak yuvarlan˝yordu. 392 00:33:23,614 --> 00:33:25,286 Onunla a˛ka yuvarlan˝yordu. 393 00:33:25,968 --> 00:33:27,443 11. Bˆl¸m. 394 00:33:27,886 --> 00:33:30,428 - Sel‚m. - Sel‚m. 395 00:33:31,732 --> 00:33:33,245 Sigara iÁmek istiyorum. 396 00:33:34,263 --> 00:33:36,663 Hay˝r, b¸y¸k anne. Uyku vakti. 397 00:33:36,765 --> 00:33:38,738 Yatakta sigara olmaz, tamam m˝? 398 00:33:39,090 --> 00:33:41,023 Devam edeyim mi, yoksa yoruldun mu? 399 00:33:41,111 --> 00:33:43,912 Sigaraya ihtiyac˝m var! 400 00:34:17,603 --> 00:34:18,807 Affedersiniz... 401 00:34:20,333 --> 00:34:23,076 - Konu˛abilir miyiz? - Neden? 402 00:34:23,825 --> 00:34:25,591 Paras˝n˝ Áald˝˝m˝ d¸˛¸n¸yorsun, deil mi? 403 00:34:27,069 --> 00:34:29,398 - Evet, ˆyle d¸˛¸n¸yorsun. - Hay˝r. 404 00:34:29,565 --> 00:34:32,876 Daha ˆnce para Áalm˝˛t˝m, yakalanman˝n nas˝l bir ˛ey olduunu bilirim. 405 00:34:32,986 --> 00:34:36,125 Aynen bˆyle hissettiriyor. Ben Áalmad˝m, bir i˛im var. 406 00:34:36,636 --> 00:34:38,570 Tamam m˝? ı˛im bu. 407 00:34:39,464 --> 00:34:40,917 - Anlad˝m. - Para kazan˝r˝m. 408 00:34:41,038 --> 00:34:41,822 Tamam, anlad˝m. 409 00:34:41,834 --> 00:34:44,018 Ho˛uma giden k˝zlarla Á˝kmak iÁin para kazan˝r˝m. 410 00:34:46,936 --> 00:34:48,260 Haberin olsun. 411 00:34:49,122 --> 00:34:50,822 ÷renmem iyi oldu. 412 00:34:54,885 --> 00:34:57,667 - Ad˝n ne? - Defol. 413 00:34:57,835 --> 00:34:59,224 - "Defol" mu? - Evet. 414 00:34:59,318 --> 00:35:00,635 ısmin garipmi˛. 415 00:35:01,459 --> 00:35:03,081 Bekle bir saniye. 416 00:35:05,170 --> 00:35:06,638 Sana bir ˛ey vereceim. 417 00:35:07,056 --> 00:35:10,504 Bak, bu benim kartvizitim. 418 00:35:11,644 --> 00:35:15,033 Telefonum ya da telefon numaram yok... 419 00:35:15,157 --> 00:35:21,116 ...ama buradaki numaray˝ aray˝p beni sorarsan... 420 00:35:21,284 --> 00:35:22,798 ...senin arad˝˝n˝ sˆylerler. 421 00:35:22,953 --> 00:35:23,780 Harika. 422 00:35:23,905 --> 00:35:25,423 Kim arayacak diyeyim? 423 00:35:42,785 --> 00:35:46,231 Neredeyiz bˆyle? 424 00:35:49,837 --> 00:35:51,818 Bir robotun vajinas˝nday˝z. 425 00:35:59,182 --> 00:36:01,026 Ellerindeki tek bo˛ oda bu muymu˛? 426 00:36:01,400 --> 00:36:06,109 Sana bir bu, bir de A˛k Yuvas˝ var demi˛tim. 427 00:36:06,593 --> 00:36:08,405 A˛k Yuvas˝'n˝ sormam˝ ister misin? 428 00:36:08,545 --> 00:36:09,826 ıÁki haz˝rlayay˝m. 429 00:36:15,550 --> 00:36:17,028 Pencere yok. 430 00:36:19,262 --> 00:36:23,410 Yatak s¸per! Gelsene. 431 00:36:27,091 --> 00:36:30,632 Yatak dˆn¸yor. Gˆrd¸n m¸? 432 00:36:37,612 --> 00:36:39,370 Baksana bana. 433 00:36:40,231 --> 00:36:42,165 San˝r˝m buzdolab˝ da yok. 434 00:36:48,374 --> 00:36:50,187 Gelecekte insanlar bˆyle g¸lecek. 435 00:36:56,833 --> 00:36:57,753 ınanam˝yorum. 436 00:36:57,905 --> 00:37:00,605 Buraya geli˛ amac˝m˝z˝n Áocuklardan uzakta bir gece geÁirmek olduunu sanm˝˛t˝m. 437 00:37:04,448 --> 00:37:07,348 Alo? Evet, bir dakika. 438 00:37:08,388 --> 00:37:10,906 Al can˝m, annen ar˝yor. Seninle konu˛mak istiyormu˛. 439 00:37:13,303 --> 00:37:17,125 - Merhaba anne. - Merhaba can˝m! Nas˝ls˝n? 440 00:37:18,544 --> 00:37:20,013 Evet. 441 00:37:20,246 --> 00:37:21,046 Tamam can˝m. 442 00:37:21,186 --> 00:37:23,586 Uyumadan ˆnce l‚z˝ml˝a gitmeyi unutma. 443 00:37:24,646 --> 00:37:26,586 G¸le g¸le. Seni seviyorum. 444 00:37:27,548 --> 00:37:29,348 Frankie, gelecekte insanlar bˆyle g¸lecek. 445 00:37:35,579 --> 00:37:36,737 Sen de dene. 446 00:37:41,146 --> 00:37:44,935 Frankie, o ses senden mi geldi yoksa? 447 00:37:45,935 --> 00:37:47,150 Frankie! 448 00:38:05,251 --> 00:38:07,315 Seni deli gibi seviyorum. Kapatmam gerek. 449 00:38:07,596 --> 00:38:11,083 ÷pt¸m! 450 00:38:19,460 --> 00:38:20,585 Ne yap˝yorsun? 451 00:38:23,701 --> 00:38:27,092 Ne yap˝yor gibi gˆz¸k¸yorum? 452 00:38:29,317 --> 00:38:31,163 ÷ylece ˝slak ve Á˝plak... 453 00:38:34,084 --> 00:38:36,093 Yiyecek bir ˛eyler ˝smarlayaca˝m. Sen de ister misin? 454 00:38:36,729 --> 00:38:38,210 Ne sevdiimi biliyorsun. 455 00:38:39,734 --> 00:38:41,031 Kap˝y˝ kapatabilir misin? 456 00:39:05,214 --> 00:39:07,815 - Ne yap˝yorsun? - Ne yap˝yor gibi gˆz¸k¸yorum? 457 00:40:09,516 --> 00:40:12,415 Can˝m, kalksana. 458 00:40:55,179 --> 00:40:56,739 Niye somurtuyorsun? 459 00:40:57,753 --> 00:40:59,911 Bilmiyorum ki. 460 00:41:03,465 --> 00:41:06,756 - ıÁki ister misin? - Evet, l¸tfen. 461 00:43:09,287 --> 00:43:11,082 - Sel‚m. Nas˝ls˝n˝z? - ıyiyim, sa ol. 462 00:43:11,223 --> 00:43:13,319 B¸y¸k annesisiniz, deil mi? Memnun oldum. 463 00:43:13,629 --> 00:43:15,445 - Cindy? - Evet. 464 00:43:15,520 --> 00:43:19,984 - Be˛ dakika konu˛abilir miyiz? - Seninle konu˛mak istemiyorum. 465 00:43:20,093 --> 00:43:22,120 B¸y¸k anne, harika bir torununuz var, biliyorsunuz, deil mi? 466 00:43:22,258 --> 00:43:24,055 - Elbette! - ınan˝lmaz biri! 467 00:43:24,415 --> 00:43:27,381 Senin iÁin ald˝m. L¸tfen kabul et. 468 00:43:29,861 --> 00:43:33,012 Cindy, l¸tfen. Be˛ dakika ay˝ramaz m˝s˝n? 469 00:43:33,123 --> 00:43:35,114 «ok saÁma, benimle konu˛mak bile istemiyorsun. 470 00:43:36,052 --> 00:43:37,854 Hadi ama Cindy! 471 00:43:38,633 --> 00:43:41,425 ÷z¸r dilemeye Áal˝˛˝yorum, sense tam bir kaltak gibi davran˝yorsun! 472 00:43:46,856 --> 00:43:51,564 Bilmiyorum, bu konuda d¸˛¸nmemem gerektiini biliyorum... 473 00:43:51,670 --> 00:43:53,091 ...ama yapam˝yorum. 474 00:43:54,091 --> 00:43:58,362 ılk gˆr¸˛te a˛kla ilgili Áok fazla film izledim san˝r˝m. 475 00:43:59,049 --> 00:44:00,567 - Arayan oldu mu? - Hay˝r. 476 00:44:01,843 --> 00:44:02,858 Sa ol. 477 00:44:03,167 --> 00:44:04,648 ılk gˆr¸˛te a˛kla ilgili ne d¸˛¸n¸yorsun? 478 00:44:04,777 --> 00:44:06,995 Sadece bak˝˛arak birine a˛˝k olabilir misin sence? 479 00:44:07,112 --> 00:44:10,862 Ona bak˝nca sanki onu tan˝yormu˛um gibi hissediyorum. 480 00:44:10,972 --> 00:44:12,168 O hissi ya˛ad˝n m˝ hiÁ? 481 00:44:12,293 --> 00:44:16,587 Evet, onu daha ˆnce gˆrm¸˛s¸n de tan˝yormu˛sun gibi. 482 00:44:16,695 --> 00:44:18,021 Evet. 483 00:44:18,210 --> 00:44:23,122 Bu bir his. Ama gerÁekte onu tan˝m˝yorsun. 484 00:44:24,858 --> 00:44:27,350 Tan˝m˝yorum, deil mi? 485 00:44:27,475 --> 00:44:28,917 Evet. 486 00:44:30,656 --> 00:44:32,684 Ama tan˝yormu˛um gibi hissettim. 487 00:44:33,371 --> 00:44:39,236 Eer mala vurursan, bence kafandaki da˝n˝kl˝k da geÁer. 488 00:44:39,361 --> 00:44:41,923 - Biraz fazla d¸˛¸n¸yorum, deil mi? - Kesinlikle ˆyle. 489 00:44:45,009 --> 00:44:49,161 - Nerede ya˛ad˝˝n˝ biliyorsun ama? - Hay˝r, b¸y¸k annesini ziyarete gelmi˛ti. 490 00:44:49,885 --> 00:44:55,170 B¸y¸k annesinin yan˝na gidip ona sorsana o zaman? 491 00:44:55,275 --> 00:44:58,897 - Gitmeliyim, deil mi? - Ondan ho˛land˝ysan, evet. 492 00:44:59,018 --> 00:45:01,006 Herkesten farkl˝ geliyor. Bilmiyorum. 493 00:45:01,643 --> 00:45:03,503 Bir dakika. Nas˝l farkl˝? 494 00:45:06,329 --> 00:45:08,603 Bilmem, onunla ilgili bˆyle hissediyorum. 495 00:45:11,658 --> 00:45:13,909 Hani bir ˛ark˝ Áalar da, birden dans edesin gelir ya? 496 00:45:14,046 --> 00:45:15,510 Evet. 497 00:45:49,382 --> 00:45:51,038 - Merhaba. - Merhaba. 498 00:45:51,257 --> 00:45:54,409 - Walter nereye gitti, biliyor musunuz? - Kim? 499 00:45:54,812 --> 00:45:56,228 Walter. 500 00:45:57,119 --> 00:46:01,853 Yakla˛˝k bir ay ˆnce kar˛˝n˝za yerle˛en beyefendi. 501 00:46:02,499 --> 00:46:06,056 Walter ad˝nda biriyle ilgili bir ˛ey bilmiyorum. 502 00:46:09,176 --> 00:46:10,643 Pek‚l‚. 503 00:46:11,909 --> 00:46:14,995 Ba˛ka bir ˛ey sorabilir miyim? 504 00:46:16,677 --> 00:46:19,925 Yakla˛˝k bir ay ˆnce yan˝n˝zda duran k˝za ne oldu? 505 00:46:20,068 --> 00:46:21,718 Şu sar˝˛˝n olan. 506 00:46:21,949 --> 00:46:24,354 Kartvizitimi verdim, ama aramad˝. 507 00:46:25,275 --> 00:46:26,521 Ad˝ ne? 508 00:46:27,926 --> 00:46:30,255 - Cindy. - Cindy... 509 00:46:30,361 --> 00:46:33,356 - Sel‚m˝m˝ sˆyler misiniz? - T‚bii. 510 00:47:15,931 --> 00:47:19,249 Yan˝na oturabilir miyim? Malum, dier t¸m koltuklar dolu. 511 00:47:23,450 --> 00:47:25,630 - Peki. - Te˛ekk¸rler. 512 00:47:28,117 --> 00:47:29,785 B¸y¸k annenle gˆr¸˛t¸m az ˆnce. 513 00:47:31,780 --> 00:47:33,809 - Garip, deil mi? - Evet. 514 00:47:33,949 --> 00:47:35,164 ވyle sˆyleyeyim... 515 00:47:35,292 --> 00:47:39,625 Walter'˝ gˆrmeye gittim, ama orada deildi. 516 00:47:40,472 --> 00:47:42,105 Bu y¸zden onla konu˛tum. 517 00:47:42,699 --> 00:47:44,683 Walter'a ne olduunu biliyor musun? 518 00:47:45,181 --> 00:47:47,345 Evet, peki sen biliyor musun? 519 00:47:48,126 --> 00:47:51,667 Hay˝r, ne olduunu bilmiyorum. 520 00:47:51,776 --> 00:47:53,049 Ne oldu ki? 521 00:47:57,106 --> 00:47:58,798 ÷yle yapman yanl˝˛ deil mi? 522 00:47:59,912 --> 00:48:02,435 - Ne bekliyorsun ki? - Nas˝l yani? 523 00:48:02,560 --> 00:48:05,836 Hepsi ya˛l˝. ÷yle ya˛amak ister miydin? 524 00:48:05,962 --> 00:48:07,843 - Nas˝l? O evde mi? - Evet. 525 00:48:07,968 --> 00:48:11,567 Hay˝r, ya˛land˝˝m yok daha. ÷lmesi Áok aptalca ama. 526 00:48:11,971 --> 00:48:14,124 - «ok mu saÁma? - Evet. 527 00:48:14,231 --> 00:48:17,310 - Sen ne yapacaks˝n, zeki Áocuk? - Yapmayaca˝m. 528 00:48:20,163 --> 00:48:22,738 - ÷lecek misin? - ޸phesiz ki. 529 00:48:25,548 --> 00:48:28,108 - Ne dedin? - ޸phesiz ki, dedim. 530 00:48:28,213 --> 00:48:30,464 Haline bak˝l˝rsa hakl˝s˝n da. 531 00:48:30,586 --> 00:48:32,534 Sadece ezikler ˆyle yapar. 532 00:48:33,595 --> 00:48:34,988 Sen yapma. 533 00:48:35,674 --> 00:48:37,719 - Sen ne yapacaks˝n? - Yapmayaca˝m. 534 00:48:38,098 --> 00:48:42,163 Ona bunu vermek iÁin gitmi˛tim. G¸zel, deil mi? Bunu buldum. 535 00:48:43,038 --> 00:48:46,450 - Baksana. - Bu o mu? 536 00:48:46,595 --> 00:48:48,934 O ve e˛i. Yak˝˛˝kl˝ym˝˛, deil mi? 537 00:48:49,089 --> 00:48:53,005 - E˛i de Áok g¸zelmi˛! - Muhtemelen deliymi˛ ˆyleyse. 538 00:48:55,494 --> 00:48:56,720 Tecr¸be konu˛uyor: 539 00:48:56,858 --> 00:48:59,230 ...ne kadar g¸zelsen, o kadar delisindir. 540 00:49:01,479 --> 00:49:03,331 Bu da seni iyice Á˝ld˝rt˝r. 541 00:49:04,417 --> 00:49:06,987 Bence sen deli deli k¸pelisin. 542 00:49:11,274 --> 00:49:16,249 Senin suÁun deil t‚bii, sadece, insanlar sana farkl˝ davran˝yorlar. 543 00:49:16,927 --> 00:49:19,560 Espri yap˝yorsun ve insanlar ˆylesine g¸l¸yor. 544 00:49:19,685 --> 00:49:21,262 Bu da seni delirtiyor. 545 00:49:22,804 --> 00:49:26,195 Ayn˝ anda hem iltifat hem de hakaret etmen ho˛uma gitti. 546 00:49:26,711 --> 00:49:28,126 Hem de e˛it derecede. 547 00:49:28,231 --> 00:49:29,811 Sˆylediimin neresi hakaretti? 548 00:49:30,712 --> 00:49:32,743 Deli olduum ve komik olmad˝˝m k˝sm˝. 549 00:49:34,235 --> 00:49:36,964 Komik olup olmad˝˝n˝ bilemem. Bir f˝kra anlat. 550 00:49:38,371 --> 00:49:42,116 Bir tacizciyle bir olan Áocuu ormana doru gidiyorlarm˝˛. 551 00:49:44,154 --> 00:49:49,740 Tacizciyle Áocuk gittikÁe gitmi˛ler, hava iyice kararm˝˛... 552 00:49:49,830 --> 00:49:55,401 ...daha da derine gitmi˛ler, Áocuk tacizciye bak˝p demi˛ ki: 553 00:49:55,748 --> 00:49:58,366 "Bay tacizci, ben Áok korkuyorum!" 554 00:49:58,472 --> 00:50:00,280 Tacizci Áocua bak˝p ˛ˆyle demi˛: 555 00:50:00,367 --> 00:50:01,360 "Sen mi korkuyorsun ufakl˝k?" 556 00:50:01,469 --> 00:50:04,393 "As˝l ben korkuyorum, Á¸nk¸ buradan bir ba˛˝ma Á˝kaca˝m!" 557 00:50:11,222 --> 00:50:12,578 Komik deil miydi sence? 558 00:50:15,545 --> 00:50:19,029 - Hay˝r, kusura bakma. - Bence komik. 559 00:50:19,576 --> 00:50:21,159 B¸y¸k annenle iyi anla˛˝yorsun galiba? 560 00:50:21,953 --> 00:50:23,782 Evet, beni g¸ld¸r¸yor. 561 00:50:25,204 --> 00:50:27,399 Bizim ailede kimse konu˛maz. 562 00:50:27,879 --> 00:50:29,643 Az˝n˝ aÁan da ba˝r˝r zaten. 563 00:50:33,591 --> 00:50:35,108 HiÁ evlenemeyeceiz desene. 564 00:50:37,207 --> 00:50:40,201 Ya˛ad˝˝n yer Áok g¸zel. Seviyor musun? 565 00:50:40,669 --> 00:50:42,066 Eh i˛te. 566 00:50:42,314 --> 00:50:45,979 - Nereye gitmek istersin? - Uzaa, okumaya. 567 00:50:47,161 --> 00:50:50,111 - Ne okuyacaks˝n? - T˝p. 568 00:50:51,450 --> 00:50:54,008 - GerÁekten mi? - Evet. 569 00:50:54,120 --> 00:50:56,239 - T‚bii, t‚bii! - T‚bii. 570 00:50:56,675 --> 00:51:00,463 Senin gibi k˝zlar t˝p okumaz. 571 00:51:00,764 --> 00:51:02,025 Benim gibi derken? 572 00:51:03,773 --> 00:51:05,394 Senin gibi k˝zlar s¸per model olurlar. 573 00:51:07,104 --> 00:51:10,375 - Bir yetenein var m˝? - Gizli yetenek gibi mi? 574 00:51:13,916 --> 00:51:18,531 Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren... 575 00:51:18,640 --> 00:51:20,969 ...Harrison, Tyler, Polk ve Taylor... 576 00:51:22,417 --> 00:51:23,764 T¸m Amerikan Ba˛kanlar˝n˝n adlar˝. 577 00:51:23,886 --> 00:51:25,384 ...Fillmore, Pierce, Buchanan. 578 00:51:25,599 --> 00:51:29,423 Lincoln, Johnson, Grant ve Hayes, Garfield, Arthur, Cleveland, Harrison... 579 00:51:29,516 --> 00:51:32,962 ...Cleveland, McKinley, Roosevelt ve Taft, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover... 580 00:51:33,107 --> 00:51:36,659 ...Franklin Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy... 581 00:51:36,768 --> 00:51:40,131 ...Lyndon Johnson, Richard Nixon Ford, Carter, Reagan, Clinton, Bush. 582 00:51:47,703 --> 00:51:49,044 Bu olaan¸st¸yd¸. 583 00:51:52,198 --> 00:51:53,262 Dans etmeyi biliyor musun? 584 00:51:57,015 --> 00:51:58,982 - Topuk dans˝ yapabiliyor musun? - Sen yapam˝yor musun? 585 00:51:58,987 --> 00:52:00,933 Hay˝r. O zaman... 586 00:52:01,360 --> 00:52:03,104 ...ben ˛ark˝ sˆyleyeceim, sen de dans edeceksin. 587 00:52:06,636 --> 00:52:07,649 Tamam m˝? 588 00:52:13,172 --> 00:52:14,234 Buraya gel. 589 00:52:15,739 --> 00:52:17,005 Bˆyle durmal˝s˝n. 590 00:52:17,532 --> 00:52:19,921 Tam burada, kalbi arkana al. Kalbin tam ˆn¸nde. 591 00:52:20,574 --> 00:52:23,648 Şark˝ sˆylemeyi gerÁekten pek beceremem. 592 00:52:24,024 --> 00:52:26,254 Sˆyleyebilmem iÁin dalga geÁermi˛ gibi yapmam gerek. 593 00:52:26,375 --> 00:52:27,846 Aptal gibi sˆylemeliyim. 594 00:52:27,950 --> 00:52:28,986 - Tamam m˝? - Tamam. 595 00:53:12,256 --> 00:53:13,456 Asl˝nda hiÁ fena deilsin. 596 00:53:16,372 --> 00:53:19,256 Tamam, yava˛ dans. Bu k˝s˝mda yava˛ dans et. 597 00:54:01,975 --> 00:54:03,287 Yemeyecek misin? 598 00:54:04,933 --> 00:54:06,382 Neden bir ˛eyler yapm˝yorsun? 599 00:54:08,736 --> 00:54:10,051 Nas˝l yani? 600 00:54:10,857 --> 00:54:12,491 Bilmiyorum. 601 00:54:14,956 --> 00:54:17,888 Bu ne anlama geliyor? Neden bir ˛eyler yapm˝yormu˛um? 602 00:54:17,923 --> 00:54:22,149 Yapmak istediin bir ˛eyler yok mu? 603 00:54:23,615 --> 00:54:25,726 - Ne gibi? - Bilmem. 604 00:54:25,977 --> 00:54:28,983 Pek Áok ˛eyde ba˛ar˝l˝s˝n, yapmak istediin her ˛eyi yapabilirsin. 605 00:54:29,093 --> 00:54:32,450 Yapt˝˝n her ˛eyde gayet iyisin. Yapmak istediin hiÁbir ˛ey yok mu? 606 00:54:32,586 --> 00:54:35,706 Peki ya sonra? Kocan m˝, Frankie'nin babas˝ m˝ olay˝m? 607 00:54:36,459 --> 00:54:37,453 Ne yapmam˝ istersin? 608 00:54:37,565 --> 00:54:41,619 Hayalindeki senaryoya gˆre iyi olduum hangi ˛eyi yap˝yorum? 609 00:54:41,717 --> 00:54:42,715 Yapt˝˝m ˛ey ne olabilir? 610 00:54:42,820 --> 00:54:46,101 Bilemiyorum, o kadar Áok ˛ey de iyisin ki, istesen pek Áok ˛ey yapabilirsin. 611 00:54:46,223 --> 00:54:48,923 - Kapasiten oldukÁa fazla. - Ne iÁin? 612 00:54:49,419 --> 00:54:52,827 Şark˝ sˆyleyebilirsin, resim yapabilirsin, 613 00:54:54,870 --> 00:54:56,631 ...dans edebilirsin. 614 00:54:58,752 --> 00:55:03,105 Ve kimseye babal˝k yapmay˝ da istemedim, tamam m˝? 615 00:55:03,414 --> 00:55:05,523 Ve birilerinin babas˝ olmay˝ da istemedim. 616 00:55:05,677 --> 00:55:08,207 Hayatta ba˛armay˝ hedeflediim bir ˛ey deildi. 617 00:55:08,500 --> 00:55:11,501 Baz˝ erkekler iÁin ˆyle olabilir, ama benim iÁin ˆyle deildi. 618 00:55:13,291 --> 00:55:18,455 Nas˝l olduysa, ben... ıstediim ˛ey buydu. 619 00:55:18,747 --> 00:55:23,583 Bunu bilmiyordum ve yapmak istediim tek ˛ey, bu. 620 00:55:23,693 --> 00:55:26,465 Ba˛ka bir ˛ey yapmak istemiyorum Á¸nk¸ bunu yapmak istiyorum. 621 00:55:26,576 --> 00:55:28,871 Bir i˛im var yani bunu yapabilirim. 622 00:55:31,270 --> 00:55:32,351 «al˝˛abilmek iÁin sabah˝n 8'indeÖ 623 00:55:32,456 --> 00:55:34,282 ...iÁmeye ba˛lamak zorunda kalmayaca˝n bir i˛in olduunu... 624 00:55:34,390 --> 00:55:35,220 ...gˆrebilmeyi isterdim. 625 00:55:35,326 --> 00:55:38,140 Hay˝r, benim sabah 8'de iÁmeme engel olmayan bir i˛im var. 626 00:55:38,539 --> 00:55:40,949 Baya˝ bir rahat yani. 627 00:55:41,567 --> 00:55:43,316 ı˛e gitmek iÁin kalk˝yorum, bir bira iÁip i˛e gidiyorum, 628 00:55:43,446 --> 00:55:45,716 ...milletin evini boyuyorum ve onlar buna bay˝l˝yorlar. 629 00:55:45,830 --> 00:55:47,075 Eve dˆnd¸¸mde, sizinle olabiliyorum. 630 00:55:47,184 --> 00:55:49,964 Sanki... R¸ya gibi bir ˛ey. 631 00:55:50,119 --> 00:55:51,960 Bu seni hiÁ hayal k˝r˝kl˝˝na uratm˝yor mu? 632 00:55:52,397 --> 00:55:54,734 Neden? Neden beni hayal k˝r˝kl˝˝na urats˝n ki? 633 00:55:55,303 --> 00:55:57,765 - «¸nk¸ potansiyelin Áok fazla. - Hala istediim her ˛eyi yapabilirim. 634 00:55:57,885 --> 00:56:00,834 Ne olmu˛ yani! Neden potansiyelin olan her ˛eyden kazanÁ salamak zorundas˝n ki? 635 00:56:01,107 --> 00:56:02,746 Dinle, ben kazanÁ salaman gerektiini falan sˆylemedim. 636 00:56:02,851 --> 00:56:05,943 - Anlam˝yor musun? - Hem potansiyel de ne demek oluyor? 637 00:56:06,048 --> 00:56:07,357 Anlam˝ ne bu potansiyelin? 638 00:56:07,470 --> 00:56:09,151 Neyin potansiyeli? 639 00:56:10,715 --> 00:56:12,489 Neye dˆn¸˛t¸rmek iÁin? 640 00:56:15,081 --> 00:56:17,280 Sende biliyorsun ki, Áok nadir oturup iki yeti˛kin gibi konu˛uyoruz. 641 00:56:17,407 --> 00:56:19,138 «¸nk¸ her defas˝nda... 642 00:56:20,744 --> 00:56:24,316 ...sˆylediklerimi al˝p, sˆylediklerimle al‚kas˝ olmayan ˛eylere dˆn¸˛t¸r¸yorsun. 643 00:56:25,995 --> 00:56:30,133 Hep Áarp˝t˝yorsun. 644 00:56:31,159 --> 00:56:33,894 D˝rd˝r etmeye ba˛l˝yorsun. D˝r... d˝r... d˝r... d˝r. 645 00:56:36,014 --> 00:56:39,820 Sˆylediklerim ilgini Áekmiyorsa, belki de sˆylemesem daha iyi olur. 646 00:56:43,956 --> 00:56:45,811 «ok mu komik? 647 00:56:50,807 --> 00:56:52,487 Bunun neresi komik? 648 00:56:52,989 --> 00:56:54,287 Bol ˛ans! 649 00:56:54,759 --> 00:56:59,952 Sˆylediklerini d¸˛¸nmek yerine... 650 00:57:00,055 --> 00:57:01,459 ...sˆyleyeceklerini d¸˛¸nmen ho˛uma gitti. 651 00:57:01,554 --> 00:57:03,287 Bol ˛ans, bir dene bakal˝m! 652 00:57:09,818 --> 00:57:11,345 Ne demek istiyorsun? 653 00:57:12,454 --> 00:57:15,415 - Benimle kavga m˝ etmek istiyorsun? - Evet, seninle kavga etmek istiyorum. 654 00:57:24,167 --> 00:57:26,341 - Tamam, i˛te geliyor. - Arkan˝ dˆn. 655 00:57:27,247 --> 00:57:29,021 Arkan˝ dˆnsene, adi herif! 656 00:57:34,622 --> 00:57:36,703 Şerefe, en b¸y¸k sensin. 657 00:57:44,090 --> 00:57:46,805 Sarho˛ musun? Ciddi ciddi sarho˛ musun? 658 00:57:47,152 --> 00:57:48,413 Sak˝n uyuyay˝m deme! 659 00:57:49,478 --> 00:57:52,723 Sak˝n uyuma, tamam m˝? 660 00:57:52,849 --> 00:57:55,528 Uyan˝k kal. Gˆzlerime bak, gˆzlerime bak, gˆzlerime bak! 661 00:57:56,124 --> 00:58:01,572 Uyan˝k m˝s˝n? Evet mi? Tamam. 662 00:58:02,241 --> 00:58:04,488 Pipime Ái˛ yapt˝rmaya gidiyorum. Hemen dˆnerim. 663 00:58:20,946 --> 00:58:23,616 - ıyi misin? - Buraya gel! 664 00:58:25,690 --> 00:58:29,527 D¸˛m¸˛ ya da d¸˛memi˛ olabilirim... 665 00:58:30,086 --> 00:58:35,438 Buraya gel, buraya gel! 666 00:58:37,557 --> 00:58:40,044 Sen, g¸zel ˛ey! Buraya gel, buraya, buraya... 667 00:58:41,475 --> 00:58:44,463 - "Gelecee dˆn¸˛" yapt˝m, hadi gel. - Elini ver bana. 668 00:58:46,797 --> 00:58:48,315 Bu Áok elenceli. 669 00:58:49,796 --> 00:58:52,058 Gel buraya, tatl˝m. 670 00:58:55,532 --> 00:58:58,077 GerÁekten yanl˝˛l˝kla oldu. 671 00:58:58,472 --> 00:59:00,381 Gel buraya, gel buraya, gel buraya... 672 00:59:00,968 --> 00:59:03,144 Gel buraya, seni k¸Á¸k azg˝n s¸rt¸k! 673 00:59:03,644 --> 00:59:07,116 O kadar g¸zelsin ki... 674 00:59:18,035 --> 00:59:20,302 Benden bir bebein daha olsun ister misin? 675 00:59:26,118 --> 00:59:28,362 Benimle bir bebek daha yapmak ister misin? 676 00:59:30,005 --> 00:59:31,913 Bebek yapmak istiyorum. 677 00:59:33,066 --> 00:59:35,290 Senden bir bebeim daha olsun istiyorum. 678 00:59:36,662 --> 00:59:38,815 - Kes. - Neyi keseyim? 679 00:59:38,928 --> 00:59:40,424 - Dur. - Ne oldu? 680 00:59:42,340 --> 00:59:45,637 Kapat ˛u g¸zel Áeneni, kapat onu. Hadi, gel buraya. 681 00:59:58,847 --> 01:00:00,233 Ha siktir! 682 01:00:00,436 --> 01:00:02,857 Ne yapt˝˝n˝ san˝yorsun? 683 01:00:06,117 --> 01:00:07,819 Derdin ne senin? Gel buraya. 684 01:00:08,739 --> 01:00:11,483 Bebek, bebek, bebek... 685 01:00:36,915 --> 01:00:40,222 Şunu yapmay˝ keser misin l‚net olas˝? Hadi ama kes art˝k, kes, kes! 686 01:00:40,971 --> 01:00:42,591 Neler olu... Ne yap˝yorsun? 687 01:00:44,681 --> 01:00:47,211 Ne yap˝yorsun sen? Neden bˆyle yap˝yorsun? 688 01:00:48,566 --> 01:00:50,348 Can˝m yand˝. 689 01:00:51,755 --> 01:00:55,621 Ne istiyorsun? Daha ne kadar reddedilmeye katlanmal˝y˝m? 690 01:00:56,115 --> 01:00:58,645 Anlars˝n ya, ilgiyi hak ediyorum. 691 01:00:58,752 --> 01:01:02,794 Sana iyi davran˝yorum, Frankie'ye iyi davran˝yorum ve seni seviyorum. 692 01:01:02,903 --> 01:01:04,181 Bunu hak etmiyorum. 693 01:01:04,798 --> 01:01:07,941 Ne yap˝yorsun sen? Ne istiyorsun? 694 01:01:12,204 --> 01:01:13,563 Can˝n bˆyle mi istiyor? 695 01:01:19,723 --> 01:01:21,124 Can˝n bˆyle mi istiyor? 696 01:01:21,582 --> 01:01:23,544 Can˝n bunu istiyordu demek. Hadisene... 697 01:01:24,776 --> 01:01:29,471 Bˆyle iyi, tamam... 698 01:01:49,119 --> 01:01:50,552 Yapamam, bu ˛eklide yapamam bebeim. 699 01:02:00,025 --> 01:02:05,751 L‚net olsun bˆyle yapamam! Kes ˛unu! Kes, kes! 700 01:02:05,867 --> 01:02:09,870 Bana bu boktan ˛eyi ya˛atma, "bedenime sahip olabilirsin ama..." saÁmal˝˝n˝. 701 01:02:09,965 --> 01:02:11,858 ıstediim bu deil. ıstediim sensin. 702 01:02:11,961 --> 01:02:14,332 Bu ˛ekilde yapamam. Ne istiyorsun, sana tecav¸z etmemi falan m˝? 703 01:02:14,456 --> 01:02:15,332 Buna bir son vermeni istiyorum. 704 01:02:15,456 --> 01:02:17,079 - Bunu mu istediin? - Kes ˛unu! 705 01:02:17,187 --> 01:02:19,140 - Sana vurmam˝ m˝ istiyorsun? - Kes ˛unu! 706 01:02:19,245 --> 01:02:22,334 - Derdin ne senin? - L‚net olsun, kes ˛unu! 707 01:02:22,447 --> 01:02:24,659 - Sana vurmam˝ m˝ istiyorsun? - Vursana! Evet, vur bana! 708 01:02:24,830 --> 01:02:26,021 - Bunu mu istiyorsun? - Evet, bunu istiyorum. 709 01:02:26,132 --> 01:02:28,018 O zaman bana bu ˛ekilde davranman sorun yaratmayacak m˝? 710 01:02:28,127 --> 01:02:29,707 Evet, bˆyle olmas˝n˝ istiyorum, bebeim. Vur bana! 711 01:02:29,933 --> 01:02:32,694 - Hadi bana vursana! - ıstediin bu mu? 712 01:02:37,914 --> 01:02:41,446 Ne kadar Áok istediin umurumda bile deil, yapmayaca˝m i˛te! 713 01:02:42,626 --> 01:02:45,956 Tamam m˝? Yapmayaca˝m. 714 01:02:48,383 --> 01:02:49,913 Yapmayaca˝m. 715 01:02:50,018 --> 01:02:53,356 Sana vurmam˝ m˝ istiyorsun? Yapmayaca˝m! Seni seviyorum. 716 01:02:54,293 --> 01:02:57,038 Tamam m˝? B˝rak da iÁeri gireyim. 717 01:02:58,261 --> 01:03:04,195 Kap˝y˝ aÁ, kap˝y˝ aÁ, kap˝y˝ aÁ... 718 01:03:05,887 --> 01:03:08,467 AÁ ˛u kap˝y˝! 719 01:03:09,826 --> 01:03:15,494 Kap˝y˝ aÁ, kap˝y˝ aÁ, kap˝y˝ aÁ... 720 01:03:16,195 --> 01:03:19,195 Kap˝y˝ aÁabilir misin? 721 01:03:27,879 --> 01:03:28,688 BU SEN MıSıN??? 722 01:03:28,798 --> 01:03:29,936 Ba˛la! 723 01:03:57,487 --> 01:04:00,328 Ne ameliyat˝na girmek istersin? 724 01:04:00,335 --> 01:04:02,051 - Dur... - Buradan ba˛layal˝m... 725 01:04:22,019 --> 01:04:24,662 Taksimdeki genÁ bayandan ellerini uzak tut! 726 01:04:24,921 --> 01:04:26,700 - L¸tfen, Bay˝m. - Kusura bakmay˝n, kusura bakmay˝n. 727 01:04:26,856 --> 01:04:28,728 Arkada oyna˛may˝ kesin, l¸tfen. 728 01:04:28,741 --> 01:04:33,494 - Te˛ekk¸rler, Áok te˛ekk¸rler. - Hadi ama neden ki? Neden olmas˝n? 729 01:04:33,635 --> 01:04:36,869 Bay˝m l¸tfen, benim taksimde seks yapmak yasakt˝r! 730 01:04:37,029 --> 01:04:39,145 Benim taksimdeki genÁ bayana dokunmay˝n! 731 01:04:39,240 --> 01:04:41,704 Onun bana i˛ att˝˝n˝ size sˆyleyeyim. 732 01:04:42,136 --> 01:04:45,288 Bu doru deil. Bu surata inanacak m˝s˝n˝z? 733 01:04:45,444 --> 01:04:46,808 - L¸tfen... - Şu surata bir bak˝n! 734 01:04:46,917 --> 01:04:49,700 - Şu surata bir bak˝n! - Arabamda yanl˝˛ bir ˛ey yapman˝za... 735 01:04:49,745 --> 01:04:50,945 ...izin vermeyeceim. 736 01:04:51,092 --> 01:04:52,157 Yanl˝˛ olan neymi˛? 737 01:04:52,296 --> 01:04:54,232 Bu benim arabam yani evim say˝l˝r. 738 01:04:54,387 --> 01:04:56,287 Şu anda benim evimdesiniz, tamam m˝? 739 01:04:56,445 --> 01:05:01,220 Bu k˝zla ne yapaca˝n ¸st¸me vazife deil, ama benim taksimde yapmayacaks˝n. 740 01:05:58,554 --> 01:05:59,954 Tanr˝m... 741 01:06:04,821 --> 01:06:08,909 Hay˝r, hay˝r, hay˝r. 742 01:06:16,627 --> 01:06:21,794 Aman Tanr˝m, Aman Tanr˝m... 743 01:06:28,021 --> 01:06:29,125 ıyi i˛ti! 744 01:08:07,798 --> 01:08:09,854 Sel‚m. 745 01:08:13,398 --> 01:08:17,757 - Sen iyi misin? - Evet. Sen? 746 01:08:19,830 --> 01:08:21,553 Evet. Sen iyi misin? 747 01:08:27,158 --> 01:08:28,702 Benimle konu˛acak m˝s˝n? 748 01:08:30,167 --> 01:08:31,590 Bana ne olduunu anlatacak m˝s˝n? 749 01:08:35,671 --> 01:08:38,928 - Sˆylemeyecek misin? - Ne sˆylememi istediini bilmiyorum. 750 01:08:39,038 --> 01:08:40,992 Bana ne olduunu anlatman˝ istiyorum. Bilmek istiyorum. 751 01:08:41,847 --> 01:08:43,892 Kendimi kˆt¸ hissetmeme neden oluyorsun, anlad˝n i˛te. 752 01:08:45,423 --> 01:08:49,600 Sezgilerim Áok g¸Ál¸d¸r. Yolunda gitmeyen bir ˛eyler olduunu biliyorum. 753 01:08:58,360 --> 01:09:00,223 - Ne yapaca˝m˝ bilemiyorum. - Bana sˆylemeyecek misin? 754 01:09:02,109 --> 01:09:04,899 Dur! Dur, dur! Hay˝r, hay˝r, hay˝r! Dur! 755 01:09:05,091 --> 01:09:07,261 - Sˆyleyecek misin? - Dur! A˛a˝ in! 756 01:09:07,382 --> 01:09:09,410 - Sˆyleyecek misin? - A˛a˝ in! Ben ciddiyim! 757 01:09:09,518 --> 01:09:10,350 Ne olduunu sˆyleyecek misin? 758 01:09:10,473 --> 01:09:14,387 L¸tfen a˛a˝ in! L¸tfen dur! 759 01:09:14,495 --> 01:09:16,952 - Beni Á˝ld˝rtmak m˝ istiyorsun? - Hay˝r, a˛a˝ inmeni istiyorum. 760 01:09:17,074 --> 01:09:18,599 - Ne olduunu sˆyle. - A˛a˝ in, bu Áok tehlikeli! 761 01:09:18,726 --> 01:09:19,943 Sˆyleyecek misin? 762 01:09:20,072 --> 01:09:23,669 Hay˝r! Hay˝r, dur! L¸tfen hadi! 763 01:09:24,302 --> 01:09:28,344 Hamileyim. Dur, geri gel! L¸tfen a˛a˝ in! L¸tfen a˛a˝ in! 764 01:09:44,572 --> 01:09:45,743 Benden mi? 765 01:09:49,719 --> 01:09:52,451 - Bilmiyorum. - Bilmiyor musun? 766 01:09:52,792 --> 01:09:55,632 - Belki. - Belki mi? 767 01:09:56,411 --> 01:09:57,740 Muhtemelen deildir. 768 01:10:07,629 --> 01:10:08,851 Ne yapacaks˝n? 769 01:10:10,882 --> 01:10:12,849 - Ne mi yapaca˝m? - Ne yapacaks˝n? 770 01:10:14,608 --> 01:10:15,999 Bilmiyorum. 771 01:10:16,533 --> 01:10:18,949 Douracak m˝s˝n, dourmayacak m˝s˝n? Ne yapacaks˝n? 772 01:10:22,223 --> 01:10:24,030 - Bunu hiÁ d¸˛¸nd¸n m¸? - Bilmiyorum. 773 01:10:25,341 --> 01:10:26,468 Bilmiyor musun? 774 01:10:40,600 --> 01:10:44,641 Bug¸n iÁin vakum aspirasyonlu k¸rtaja karar vermi˛siniz. 775 01:10:44,890 --> 01:10:47,142 Sadece size birkaÁ soru sormam gerek. 776 01:10:47,356 --> 01:10:50,071 Cinsellikle ilgili oldukÁa hassas sorular. 777 01:10:50,182 --> 01:10:53,864 O y¸zden kendinizi rahat hissetmediinizde bana sˆylemeniz yeterli, tamam m˝? 778 01:10:58,293 --> 01:11:02,358 ılk cinsel deneyiminizi ya˛ad˝˝n˝zda kaÁ ya˛˝ndayd˝n˝z? 779 01:11:04,589 --> 01:11:06,943 - 13. - Tamam. 780 01:11:12,546 --> 01:11:14,202 Bu anormal bir durum deil. 781 01:11:16,164 --> 01:11:21,116 ılk g¸nden itibaren kaÁ seks partneriniz olmu˛tur dersiniz? 782 01:11:26,980 --> 01:11:31,874 Belki 20... 783 01:11:32,870 --> 01:11:34,043 ...25. 784 01:11:34,101 --> 01:11:34,882 Tamam. 785 01:11:35,632 --> 01:11:39,986 Hangi partnerinizden hamile kald˝˝n˝z˝ biliyor musunuz? 786 01:11:41,145 --> 01:11:42,406 Tamam. 787 01:11:42,670 --> 01:11:45,762 Bu partner size destek oluyor mu? 788 01:11:50,648 --> 01:11:52,831 Hay˝r m˝? Tamam. 789 01:12:02,770 --> 01:12:06,212 G¸zel, tamam ˛imdi elimi gˆbeine koyaca˝m... 790 01:12:07,437 --> 01:12:11,751 ...sonra parma˝m˝ iÁeri sokaca˝m. Bunu hissedeceksin. ı˛te ba˛l˝yoruz... 791 01:12:12,430 --> 01:12:18,357 Tamam, i˛te oldu. Derin nefes al. Oldu, i˛te bu kadar. 792 01:12:18,726 --> 01:12:22,359 Rahmini hissedebiliyorum. Bir ˛ey sˆylemem gerekirse, 793 01:12:22,389 --> 01:12:24,660 ...yakla˛˝k 11 buÁuk - 12 haftal˝k. 794 01:12:24,840 --> 01:12:26,993 ı˛lem iÁin g¸venli bir konumda. 795 01:12:28,533 --> 01:12:32,436 Şimdi spekulumu sokaca˝m ve biraz bask˝ya neden olacak. 796 01:12:32,951 --> 01:12:38,039 ı˛te oldu, bu kadar. Rahats˝z edici olduunu biliyorum. 797 01:12:39,505 --> 01:12:41,358 Rahats˝z edici olduunu biliyorum, 798 01:12:41,459 --> 01:12:43,859 ...ama kendini ne kadar rahat b˝rak˝rsan o kadar kolay olur. 799 01:12:44,023 --> 01:12:47,303 D¸zg¸n bir ˛ekilde yerle˛ti. ıyi i˛ Á˝kard˝k. 800 01:12:48,628 --> 01:12:51,158 Nefes almaya devam et. Derin bir nefes al, daha g¸Ál¸. 801 01:12:51,763 --> 01:12:56,160 Daha sonra yapaca˝m ˛ey, lokal anestezi olacak. 802 01:12:56,285 --> 01:12:59,142 Bu biraz rahats˝z edici, o y¸zden senden istediim... 803 01:12:59,752 --> 01:13:03,960 ...˛imdi ben ilk ineyi yaparken, kocaman bir nefes al˝p, ˆks¸rmen. 804 01:13:04,307 --> 01:13:07,316 Derin nefes al, ˆks¸r. 805 01:13:08,688 --> 01:13:11,090 Tamam, iyi gidiyorsun... 806 01:13:13,540 --> 01:13:16,958 Şimdi bir tarafa yerle˛tireceim ve tesir etmesini bekleyelim. 807 01:13:17,117 --> 01:13:20,860 Derinden ve yava˛ bir nefes al. 808 01:13:23,398 --> 01:13:28,484 Bu ‚leti de rahim boynunu tutmaya devam etsin diye uygulayaca˝z. 809 01:13:28,519 --> 01:13:31,071 Varl˝˝n˝ hissetmezsin bile, belki biraz bas˝nÁ... 810 01:13:31,179 --> 01:13:34,141 - Yapamayaca˝m... - Tatl˝m, iyi misin? 811 01:13:36,121 --> 01:13:38,899 - B˝rakt˝m. - Tamam geÁti. 812 01:13:39,183 --> 01:13:41,838 - GeÁti, geÁti. - ÷z¸r diliyorum ve b˝rak˝yorum 813 01:13:42,315 --> 01:13:46,456 Dorulabilirsin art˝k; tamam, bu ˛ekilde. 814 01:13:47,168 --> 01:13:51,994 Benden operasyonu durdurmam˝ istedin, doru anlam˝˛ m˝y˝m? 815 01:13:52,243 --> 01:13:55,522 - Pek‚l‚; ben d˝˛ar˝ Á˝k˝yorum, Felicia... - Hallederim. 816 01:13:57,253 --> 01:14:00,609 - E˛yalar˝n˝ getirmemi ister misin? - Arkada˛˝m˝ gˆrd¸n... 817 01:14:01,067 --> 01:14:03,182 - Kimi? - Arkada˛˝m˝ gˆrebilir miyim? 818 01:14:03,339 --> 01:14:04,416 T‚bii ki hayat˝m. 819 01:14:56,384 --> 01:14:57,588 Hadi yapal˝m. 820 01:15:03,077 --> 01:15:04,481 Bir aile olal˝m. 821 01:15:17,787 --> 01:15:19,242 Bir aile... 822 01:15:32,287 --> 01:15:33,908 Yapma bˆyle. 823 01:15:35,778 --> 01:15:37,290 Hata sende deil. 824 01:15:39,793 --> 01:15:44,069 - Seni seviyorum. - Bende seni seviyorum. 825 01:16:10,227 --> 01:16:11,627 Sel‚m, ben Cindy. 826 01:16:12,780 --> 01:16:14,263 Merhaba. 827 01:16:17,498 --> 01:16:19,226 Ba˛ka kimi arad˝n ki? 828 01:16:21,111 --> 01:16:22,780 Şehir d˝˛˝nday˝m ˛imdi. 829 01:16:24,423 --> 01:16:27,016 Saat kaÁ? 830 01:16:27,190 --> 01:16:31,457 Alt˝, yedi, sekiz yoksa dokuzda m˝? 831 01:16:32,453 --> 01:16:33,811 Orada ancak dokuzda olabilirim. 832 01:16:33,956 --> 01:16:36,530 Dokuza yeti˛ebilirsem geleceim. 833 01:17:37,852 --> 01:17:39,378 Cindy! 834 01:17:42,947 --> 01:17:44,093 Cin! 835 01:17:45,772 --> 01:17:47,507 Ba˛layaca˝m ˛imdi sana. 836 01:17:47,769 --> 01:17:48,985 Sˆyle. 837 01:17:49,158 --> 01:17:51,575 Saat yedi, bu bir uyand˝rma servisi Áar˝s˝d˝r. 838 01:17:51,684 --> 01:17:53,919 Peki, te˛ekk¸rler. 839 01:18:22,670 --> 01:18:24,087 Cin! 840 01:19:01,801 --> 01:19:03,878 En yak˝n otogar nerede? 841 01:19:35,107 --> 01:19:38,749 Pazar, Saat 11:16 842 01:19:39,496 --> 01:19:44,498 Her ˛eyi berbat ettiin iÁin sana te˛ekk¸r ediyorum... 843 01:19:44,703 --> 01:19:47,246 ...ve insanl˝ktan Á˝kard˝˝n iÁin de. 844 01:19:47,356 --> 01:19:51,477 B¸t¸n ˝v˝r z˝v˝r˝n˝ Áˆpe att˝m, kitaplar˝n˝ da parÁalad˝m. 845 01:19:51,675 --> 01:19:54,832 Madem didi˛iyoruz, gˆrelim bakal˝m kim kazanacak. 846 01:19:54,938 --> 01:19:58,633 Seni becereni de biliyorum. Ve onu da haklayaca˝m. 847 01:19:59,008 --> 01:20:02,459 Pazar, Saat 11:58 848 01:20:02,494 --> 01:20:07,045 Yediin haltla ilgili en ufak fikrin bile yok. Sana bir ˛ey diyeyim. 849 01:20:07,187 --> 01:20:11,396 Hayat˝mda hiÁÖ Hayat˝mda hiÁ bir hatuna l‚net etmedim ben. 850 01:20:11,566 --> 01:20:15,924 L‚net olas˝! L‚net olas˝ orospu. 851 01:20:17,027 --> 01:20:22,927 Duydun mu? Onu bulaca˝m ve i˛ini bitireceim. 852 01:20:23,084 --> 01:20:27,388 ı˛im bittiinde gˆz¸ne o kadar da... 853 01:20:27,489 --> 01:20:29,189 ...yak˝˛˝kl˝ gelmez art˝k, tamam? 854 01:20:33,593 --> 01:20:35,374 Size gelen mesajlar. 855 01:21:22,295 --> 01:21:26,361 Sel‚m; Dean'e bakm˝˛t˝m, nerede biliyor musun? 856 01:21:26,487 --> 01:21:28,422 - Dean benim. - Ha, tamam. 857 01:21:35,201 --> 01:21:37,229 Senin olan bana babac˝˝m der art˝k. 858 01:21:55,368 --> 01:21:59,088 ı˛e yaramaz pisliin tekisin, yav˛ak herif! 859 01:21:59,347 --> 01:22:02,669 ı˛te bˆyle, g¸n¸n¸ gˆster ona. Amc˝k. 860 01:22:03,517 --> 01:22:04,774 Yav˛ak! 861 01:22:05,841 --> 01:22:07,380 ı˛in bitti senin! 862 01:22:38,849 --> 01:22:40,235 Dr. Feinberg'¸n muayenehanesi. 863 01:22:41,545 --> 01:22:43,437 Peki, ne zaman gelmeyi d¸˛¸n¸yorsunuz? 864 01:22:45,087 --> 01:22:47,551 Sel‚m. Me˛guls¸n galiba. Daha oturmam˝˛s˝n bile. 865 01:22:47,681 --> 01:22:49,127 Elindeki de ne? Az benle y¸r¸sene. 866 01:22:49,430 --> 01:22:51,645 Be˛ numaral˝ odada Latin kˆkenli bir kad˝n var... 867 01:22:51,781 --> 01:22:53,479 ...ve ıngilizcesi iyi deil... 868 01:22:53,592 --> 01:22:55,617 ...ve sol gˆs¸ndeki ar˝dan ˛ik‚yetÁi. 869 01:22:55,762 --> 01:22:56,902 Pek‚l‚, bir kaÁ dakikaya oraya gelirim. 870 01:22:57,042 --> 01:22:58,346 Şey, bu arada ne d¸˛¸nd¸m biliyor musun? 871 01:22:59,130 --> 01:23:01,171 Riverdale'e ailenle birlikte ta˛˝nman˝n, 872 01:23:01,195 --> 01:23:02,872 ...k˝z˝n˝n okulunun devam etmesi ve dier ˛eyler... 873 01:23:03,029 --> 01:23:04,187 ...nedeniyle ne kadar zor olduunun fak˝nday˝m... 874 01:23:04,324 --> 01:23:07,162 ...ve bir daire tutabilirsin diye d¸˛¸nm¸˛t¸m. 875 01:23:08,104 --> 01:23:10,633 Hafta iÁi Áal˝˛˝yorsun ve hafta sonlar˝ da araba kullan˝yorsun. 876 01:23:11,751 --> 01:23:13,204 Bir ba˛˝na olmak seni endi˛elendirmiyor mu? 877 01:23:13,296 --> 01:23:15,607 Bazen vakit geÁirebilirdik, arada bir yemek falan yerdik. 878 01:23:18,178 --> 01:23:22,532 - Neyse, bunu bir teklif olarak deil de... - Ben evliyim. 879 01:23:23,939 --> 01:23:25,907 Sadece yard˝m... Sadece yard˝m etmeye Áal˝˛˝yorum. 880 01:23:26,032 --> 01:23:28,965 ı˛imde iyi olduum iÁin beni burada istediini d¸˛¸nm¸˛t¸m. 881 01:23:29,091 --> 01:23:30,869 Şey, evet. Bak... 882 01:23:31,955 --> 01:23:34,998 Her neyse, bir kaÁ dakika sonra gˆr¸˛¸r¸z o zaman. 883 01:23:55,751 --> 01:23:59,336 Dia fondan halledemiyorum, bir dakika m¸saade edin. 884 01:23:59,477 --> 01:24:03,258 Bay˝m, ˛unu doldurup bana geri verir misiniz? 885 01:24:03,740 --> 01:24:05,023 Bˆyle bir ˛eye ihtiyac˝m yok. 886 01:24:05,269 --> 01:24:08,768 Bir saniye bekler misiniz l¸tfen? Peki, te˛ekk¸r ederim. 887 01:24:08,978 --> 01:24:11,790 E˛ime bakmaya geldim. Buna ihtiyac˝m yok. 888 01:24:11,899 --> 01:24:15,157 - Tamam, e˛iniz kim? - Cynthia. 889 01:24:15,890 --> 01:24:17,816 Sen Dean olmal˝s˝n. 890 01:24:18,545 --> 01:24:22,901 Tamam, gidip onu getireyim. Birazdan seninle olur. 891 01:24:25,050 --> 01:24:28,276 Cindy; tatl˝m, ziyaretÁin var. 892 01:24:28,914 --> 01:24:34,826 - Kim? - Kocan, san˝r˝m iÁmi˛. 893 01:24:39,179 --> 01:24:40,084 Sel‚m. 894 01:24:41,243 --> 01:24:43,328 ı˛te buradas˝n. 895 01:24:43,631 --> 01:24:44,786 Hay˝rd˝r? 896 01:24:45,980 --> 01:24:48,667 Şey, arkada˛ canl˝s˝ havanda deilsin galiba? 897 01:24:49,492 --> 01:24:50,855 Seni gˆrd¸¸me ˛a˛˝rd˝m sadece. 898 01:24:50,992 --> 01:24:52,987 Buras˝ g¸l¸msenilen bir yer o zaman. 899 01:24:53,237 --> 01:24:54,953 Buras˝ da g¸l¸mseme odas˝, ˆyle mi? 900 01:24:56,938 --> 01:24:59,643 Bast˝n gittin, beni terk ettin. Neler olduunu bana anlatacak m˝s˝n? 901 01:24:59,765 --> 01:25:02,930 Meraktan Áatlad˝m, Frankie'nin ba˛˝na bir ˛ey geldi sand˝m. 902 01:25:03,042 --> 01:25:05,456 - Ne olup bittiini anlamad˝m bile. - Meems, biraz izin verir misin? 903 01:25:05,549 --> 01:25:07,073 - Bˆyle mi bas˝p gittin? - Ben idare ederim. 904 01:25:07,174 --> 01:25:08,830 Evet Meems, ona izin ver. 905 01:25:08,959 --> 01:25:11,323 Acil bir ˛ey olup olmad˝˝n˝ bile bilmiyorum, Áektin gittin. 906 01:25:11,450 --> 01:25:12,528 Frankie iyi. Hadi gidelim. 907 01:25:12,639 --> 01:25:13,839 Bak bunu bildiim iyi oldu. 908 01:25:14,118 --> 01:25:15,490 Cindy, ihtiyac˝n olursa ben buraday˝m. 909 01:25:15,616 --> 01:25:18,617 Hadi gidiyoruz, ta˛˝mama yard˝m eder misin? 910 01:25:18,718 --> 01:25:20,887 - Seni kand˝rmas˝na izin verme. - Seni kand˝rmas˝na izin verme mi? 911 01:25:21,002 --> 01:25:22,560 Yard˝m edecek misin? 912 01:25:33,335 --> 01:25:36,080 Bak, d¸n gece her ˛ey bombok oldu, biliyorum. 913 01:25:37,600 --> 01:25:39,457 Buraya zil zurna sarho˛ geldiine inanam˝yorum. 914 01:25:39,637 --> 01:25:41,182 Alo, seninle konu˛uyorum! 915 01:25:42,325 --> 01:25:45,678 - Bak biliyorum... - S¸rebilecek misin? 916 01:25:45,866 --> 01:25:46,613 Ne? 917 01:25:46,720 --> 01:25:47,832 S¸r¸p s¸remeyeceini soruyorum. 918 01:25:47,951 --> 01:25:49,591 Ne demeye getiriyorsun? Nas˝l bir soru bu bˆyle? 919 01:25:49,703 --> 01:25:51,466 Elbette s¸rerim. S¸rmeyi biliyorum Áok ˛¸k¸r... 920 01:25:51,587 --> 01:25:53,520 Anahtarlar˝ al, doruca eve git. 921 01:25:53,633 --> 01:25:57,921 S¸rebileceim umurunda falan deil. Bir kaza geÁirsem bu ho˛una bile gidecek. 922 01:25:58,016 --> 01:26:00,681 Ya gitmez mi, ne demezsin. 923 01:26:00,796 --> 01:26:04,990 Bana ay˝racak vaktin yok demek. Bu l‚net i˛e gidiyor. Hepsini bu dandik yerde harca. 924 01:26:05,114 --> 01:26:08,614 Ve buradaki sana bir sikim vermeyen be˛ para etmezler. Yoksa verdiler mi? 925 01:26:09,001 --> 01:26:10,699 Eve gitsene! 926 01:26:10,794 --> 01:26:13,524 Bir saniye gelsene ˛uraya, yoksa ben gelirim oraya! 927 01:26:14,339 --> 01:26:17,609 Gelirim bak! Peki, geliyorum harbi. 928 01:26:20,252 --> 01:26:22,780 Bir kaÁ saniye iÁinde size tekrar dˆneceim. 929 01:26:23,041 --> 01:26:24,477 Te˛ekk¸rler. 930 01:26:25,228 --> 01:26:26,571 ıyi misin? 931 01:26:26,694 --> 01:26:29,050 - O gitti mi? - Ondan tiksiniyorum. 932 01:26:32,347 --> 01:26:35,586 Neden ona biraz zaman tan˝m˝yorsun? 933 01:26:35,717 --> 01:26:37,179 - Olamaz. - Dean? 934 01:26:38,686 --> 01:26:42,117 - Buraya geri gelemezsin. Burada olamazs˝n. - Sorun yok, sana da dert olmam... 935 01:26:42,735 --> 01:26:44,840 Bunu yapamayaca˝m, bu halta bula˛amam. 936 01:26:44,934 --> 01:26:47,281 - Bir dakikal˝˝na benimle d˝˛ar˝ gel. - Bu halta katlanamam art˝k. 937 01:26:47,369 --> 01:26:49,182 - Az˝c˝k d˝˛ar˝ geleceksin. - Katlanam˝yorum. 938 01:26:49,293 --> 01:26:52,269 Seninle d˝˛ar˝ gelmeyeceim. Demin gelmi˛tim... 939 01:26:52,360 --> 01:26:53,823 - D˝˛ar˝ya gel ve konu˛ benimle. - Burama kadar geldi, 940 01:26:53,924 --> 01:26:55,324 ...t¸kendim art˝k. T¸kendim! 941 01:26:55,510 --> 01:26:58,148 - T¸kendim, bittim, t¸kendim. - Hadi Á˝kal˝m... 942 01:26:58,276 --> 01:27:01,401 Bana bak, olmaz... Bundan usand˝m art˝k. 943 01:27:01,612 --> 01:27:06,044 Buna sinir olmaktan da usand˝m. Bˆyle sarho˛ olmandan da. 944 01:27:06,135 --> 01:27:07,088 Usand˝m! 945 01:27:07,307 --> 01:27:09,461 - Kapatma ˛u kap˝y˝. - Kapat˝yorum i˛te. 946 01:27:09,680 --> 01:27:11,537 - Kapatma... - Bˆyle konu˛may˝ kes. 947 01:27:11,627 --> 01:27:12,520 Mimi? 948 01:27:12,627 --> 01:27:13,985 - Mimi ile konu˛may˝ b˝rak. - ıyi misin? 949 01:27:14,077 --> 01:27:16,303 Mimi; sana ˛ˆyle diyeyim, bize bir kaÁ dakika ver. 950 01:27:16,404 --> 01:27:17,604 Hatta bir kaÁ saniye bile s¸rebilir. 951 01:27:18,057 --> 01:27:20,151 Ben sana diyeyim, seninle konu˛mak istememin sebebi de bu. 952 01:27:20,301 --> 01:27:22,737 «¸nk¸ bir oradas˝n bir burada, hiÁ bir zaman kendinde deilsin. 953 01:27:22,845 --> 01:27:25,001 ı˛te bu y¸zden benimle konu˛mal˝s˝n. Şimdi buraday˝m... 954 01:27:25,107 --> 01:27:26,788 ...ve s˝rf bu y¸zden benimle konu˛mal˝s˝n. 955 01:27:26,823 --> 01:27:29,117 - Yav˛a˝n tekisin. - Yav˛ak m˝y˝m? 956 01:27:29,226 --> 01:27:31,726 - Geri zek‚l˝ da de tam olsun. - Sevgimi t¸kettin. 957 01:27:31,837 --> 01:27:33,787 Sana verebilecek hiÁ bir ˛eyim yok. HiÁ bir ˛ey, hiÁ bir ˛ey. 958 01:27:33,925 --> 01:27:37,658 HiÁ bir ˛ey, burada sana gˆre bir ˛ey yok. 959 01:27:37,762 --> 01:27:39,716 Hem de hiÁ bir ˛ey, seni sevmiyorum. 960 01:27:39,820 --> 01:27:42,394 Alt˝ndan kalkamayaca˝n l‚flar etme. 961 01:27:42,491 --> 01:27:45,658 Cevap istedin; bana sordun, ben de sˆyl¸yorum. 962 01:27:45,766 --> 01:27:47,093 Beni sevseydin, seni Áileden Á˝karmazd˝m. 963 01:27:47,200 --> 01:27:48,277 L‚net cevaplar˝n˝ verdim ve bu da ho˛una gitmedi. 964 01:27:48,387 --> 01:27:50,325 Bu y¸zden seninle konu˛mak istemiyorum. 965 01:27:50,436 --> 01:27:51,852 - Bana vuracak m˝s˝n? - Sana vuraca˝m falan yok. 966 01:27:51,960 --> 01:27:53,335 Kˆt¸ olan sensin, ben deilim pu˛t herif. 967 01:27:53,449 --> 01:27:54,664 - Kˆt¸ olan ben miyim? - Aynen ˆyle pu˛t. 968 01:27:56,290 --> 01:27:57,556 - Tamam. - Can˝n cehenneme. 969 01:27:57,648 --> 01:28:00,616 Siktir oradan! Senden daha erkeim, seni amc˝k. 970 01:28:00,764 --> 01:28:02,417 Erkeklikle ilgili z˝rvalamay˝ kes. 971 01:28:02,549 --> 01:28:03,751 ÷yleyim, ˆyleyim. Ba˛˝m˝n Áaresine bakabilirim. 972 01:28:03,874 --> 01:28:06,352 Bu saÁmal˝˝n erkeklikle ne al‚kas˝ var? Bu da ne? Erkek olman˝n manas˝ ne? 973 01:28:06,492 --> 01:28:07,819 - Doru, bu da ne? - Ne anlama geliyor? 974 01:28:08,053 --> 01:28:10,046 - AÁ ˛u kap˝y˝. - Erkek olman˝n manas˝ ne? 975 01:28:10,081 --> 01:28:12,039 - Korkutuyorsun bizi. - Sˆyleme o zaman. 976 01:28:12,151 --> 01:28:16,225 O l‚f˝ etme. 'Erkek olmak', bu z˝rval˝k da ne? 977 01:28:16,330 --> 01:28:17,858 ınsanlara sata˛ma. 978 01:28:17,954 --> 01:28:21,183 Erkek olaca˝m. Erkek olmam˝ m˝ istemi˛tin? 979 01:28:21,328 --> 01:28:22,669 Kes ˛unu. 980 01:28:22,778 --> 01:28:24,824 - Ben koca bir erkeim! - «˝k d˝˛ar˝. 981 01:28:24,930 --> 01:28:26,776 - Bana bak˝n hele, ne kadar da b¸y¸k bir erkeim. - Dur, Á˝k d˝˛ar˝! 982 01:28:26,881 --> 01:28:28,769 - Hay˝r, ben erkeim. - Ben de erkek gibi davran˝yorum. 983 01:28:28,897 --> 01:28:30,751 - Kes ˛unu ve defol! - Az bekle erkek oluyorum, gelin gˆr¸n. 984 01:28:30,858 --> 01:28:31,906 Tam da erkeklerin yapt˝˝ gibi. 985 01:28:31,998 --> 01:28:36,291 Konu˛maktan yoruldum. Konu˛mak hiÁ bir sikime yaram˝yor. 986 01:28:36,429 --> 01:28:40,283 Pardon! Pardon! Ne yap˝yorsunuz?! 987 01:28:40,393 --> 01:28:42,060 - Pu˛tun tekiyim. - Sen de kimsin? 988 01:28:42,199 --> 01:28:43,869 - Kes ˛unu! - Sakinle˛ biraz. 989 01:28:43,982 --> 01:28:46,242 - Kimsin sen? - Ben bir doktorum, burada Áal˝˛˝yorum. 990 01:28:46,353 --> 01:28:49,080 Sen ˛u ˛erefsiz Dr. Feinberg misin? E˛ime elektronik posta m˝ at˝yorsun? 991 01:28:49,175 --> 01:28:50,858 - Pardon? - Hani ˛u, e˛ime elektronik posta atan... 992 01:28:50,952 --> 01:28:52,449 - Aman tanr˝m. - Sana elektronik posta atay˝m m˝ ha? 993 01:28:56,212 --> 01:28:59,692 Be˛ saniye iÁerisinde buray˝ terk etmezsen yumruu yiyeceksin. 994 01:28:59,793 --> 01:29:02,038 Sakin ol dostum, kimse kimseye vurmuyor. 995 01:29:02,141 --> 01:29:03,670 - Be˛ saniye iÁerisinde sana patlataca˝m. - Mimi, polisi ara. 996 01:29:03,779 --> 01:29:05,495 - Be˛, dˆrt... - Mimi... 997 01:29:05,589 --> 01:29:07,012 - D˝˛ar˝ Á˝k! - Dostum... 998 01:29:07,118 --> 01:29:10,637 - İÁ, iki... - E˛ini d¸˛¸nsene, d¸˛¸necek misin? 999 01:29:14,009 --> 01:29:16,470 - Seni adi orospu Áocuu! - İzg¸n¸m... 1000 01:29:16,652 --> 01:29:18,025 ıyi misin? İzg¸n¸m. 1001 01:29:18,338 --> 01:29:23,786 Kalk ayaa. Bir sorunun mu var? Kafan˝n etraf˝ndaki y˝ld˝zlar˝ m˝ say˝yordun? 1002 01:29:23,874 --> 01:29:26,341 Bir yumruu alamad˝n. Alt˝ ¸st¸ bir yumruktu. 1003 01:29:26,452 --> 01:29:27,825 - ÷z¸r dilerim. - Derdin ne senin ha?! 1004 01:29:27,915 --> 01:29:29,826 Aman tanr˝m, seni adi orospu Áocuu! 1005 01:29:29,943 --> 01:29:33,171 Seni yav˛ak orospu Áocuu, senden ireniyorum! 1006 01:29:33,411 --> 01:29:36,733 - Yeter bu kadar, ayr˝l˝n. Yeter, hadi. - Senden nefret ediyorum, orospu Áocuu. 1007 01:29:36,839 --> 01:29:38,055 Siz ikiniz ayr˝l˝n art˝k. 1008 01:29:38,166 --> 01:29:42,007 - Tam bir rezalet. - Mimi, hadi! 1009 01:29:42,115 --> 01:29:44,764 Cindy, buradan Á˝kar m˝s˝n? ı˛in yok burada, d˝˛ar˝ Á˝k! 1010 01:29:44,873 --> 01:29:47,966 - Ben onu Á˝karmaya Áal˝˛˝yordum. - ı˛i mi yok? 1011 01:29:48,092 --> 01:29:49,733 E˛imi mi kovuyorsun? 1012 01:29:49,880 --> 01:29:54,613 Mesele seninle benim aramda, gˆt herif. Bunu faturas˝n˝ ona kesme. 1013 01:29:54,719 --> 01:29:56,963 - Ya, sen de hapsi boyluyorsun dostum. - Hapse mi giriyorum? 1014 01:29:57,076 --> 01:29:58,819 - L¸tfen, benimle gel. L¸tfen, hadi. - Cindy... 1015 01:29:58,915 --> 01:30:01,256 - «˝kar ˛unu art˝k ˛uradan. - Arkan˝za bile bakmay˝n, devam. 1016 01:30:01,363 --> 01:30:02,752 L¸tfen. 1017 01:30:09,699 --> 01:30:11,029 Anahtarlar˝ ver! 1018 01:30:15,795 --> 01:30:17,323 Senden bo˛anmak istiyorum! 1019 01:30:47,954 --> 01:30:49,282 Nereye gidiyorsun? 1020 01:30:51,369 --> 01:30:52,927 Ne halt yiyorsun? 1021 01:31:36,028 --> 01:31:37,214 - Merhaba. - Bay Heller. 1022 01:31:37,327 --> 01:31:38,992 - Sen Dean olmal˝s˝n. - Evet. 1023 01:31:39,523 --> 01:31:42,564 Men¸de ne olaca˝n˝ bilmediim iÁin patl˝can getirdim. 1024 01:31:43,252 --> 01:31:46,136 - G¸zel espri, iÁeri gel. - Te˛ekk¸rler. 1025 01:31:54,175 --> 01:31:55,316 - ızin ver gˆreyim. - Demek istediini anlam˝yorum. 1026 01:31:55,423 --> 01:31:56,656 - Gˆreyim. - Neyi? 1027 01:31:56,898 --> 01:31:58,965 «iÁekler? Kimin a˛k˝ym˝˛? 1028 01:32:02,723 --> 01:32:05,804 - Ac˝d˝ m˝? - Evet, ˆzellikle ˛imdi sen ka˛˝y˝nca. 1029 01:32:05,930 --> 01:32:07,125 Pardon. 1030 01:32:07,779 --> 01:32:10,465 Genelde Cindy erkek arkada˛lar˝n˝ eve yemek iÁin getirmez. 1031 01:32:11,638 --> 01:32:15,352 Şey, durumun ciddi olduunu d¸˛¸n¸yorum. 1032 01:32:18,034 --> 01:32:20,118 - Ona kulak asma. - ÷yle umuyorum. 1033 01:32:21,746 --> 01:32:23,883 - ÷yle mi? - Evet, efendim. 1034 01:32:25,556 --> 01:32:27,334 Demek istediim, hayli ciddiyim. 1035 01:32:29,551 --> 01:32:30,986 Ev ahalisi nelerle ura˛˝r, Dean? 1036 01:32:31,502 --> 01:32:37,385 Şey, annem, bilmiyorum. D¸r¸st olmak gerekirse i˛inin ne olduunu bilmiyorum. 1037 01:32:39,284 --> 01:32:43,262 Babam ise bir hademeydi... 1038 01:32:43,363 --> 01:32:46,663 ...ve yetenekli bir m¸zisyendi. 1039 01:32:47,068 --> 01:32:48,141 Ne Áalard˝? 1040 01:32:48,267 --> 01:32:52,284 Her ˛eyi; her m¸zii az buÁuk Áalabilirdi, 1041 01:32:52,356 --> 01:32:54,585 ...ˆyle insanlardan birisiydi i˛te. 1042 01:32:54,944 --> 01:32:58,581 - Anneni hiÁ gˆrmedin yani? - Hay˝r, gˆrmedim. 1043 01:32:58,719 --> 01:33:04,041 - Sebebi neydi? Sormak bana d¸˛mez, ama... - Hay˝r, merak˝n˝z˝ anl˝yorum. 1044 01:33:05,507 --> 01:33:08,377 AÁ˝kÁas˝ s˝kÁa konu˛tuum bir konu deil. 1045 01:33:09,872 --> 01:33:12,827 O sadece, ben k¸Á¸kken belki de... 1046 01:33:12,889 --> 01:33:17,028 ...10 ya˛˝mda iken, babamla birlikte... 1047 01:33:17,859 --> 01:33:21,214 ...ili˛kinin y¸r¸medii konusunda hemfikir olmu˛lar... 1048 01:33:22,247 --> 01:33:26,631 ...ve o da birileriyle tan˝˛t˝ ve tahminlerim... 1049 01:33:28,034 --> 01:33:29,593 ...hik‚yenin bˆyle geli˛mi˛ olabilecei yˆn¸nde. 1050 01:33:30,870 --> 01:33:34,428 - Liseden mi mezunsun, Dean? - Şey, efendim. Deilim. 1051 01:33:36,364 --> 01:33:41,229 Lisenin bana gˆre uygun bir yer olmad˝˝n˝ hissettim, d¸r¸st olmam gerekirse. 1052 01:33:41,307 --> 01:33:45,456 Tabi bu l‚flar˝mdan b¸t¸n liselerin ayn˝ olduu anla˛˝lmas˝n. 1053 01:33:48,745 --> 01:33:54,700 - Cindy okuyor. - Biliyorum, o... 1054 01:33:55,956 --> 01:33:59,225 - Heyecan verici. - O tan˝d˝˝m en zeki insan. 1055 01:34:00,116 --> 01:34:04,560 - Nas˝l gidiyor bakal˝m? - ıyi gidiyor. 1056 01:34:06,190 --> 01:34:07,589 GerÁekten de iyi gidiyor. 1057 01:34:08,993 --> 01:34:13,951 Tan˝d˝˝ma memnun olduum, kayda deer bir hocam˝n sˆylediine gˆre... 1058 01:34:15,183 --> 01:34:18,896 ...bende baya bir potansiyel varm˝˛. 1059 01:34:18,962 --> 01:34:22,048 - Ad˝ ne demi˛tin? - Profesˆr Comstock. 1060 01:34:22,145 --> 01:34:23,467 Comstock! 1061 01:34:26,535 --> 01:34:28,125 Bu kadar komik olan taraf˝ ne? 1062 01:34:29,014 --> 01:34:32,312 ÷retmenlerin garip isimleri var. Normal gibi deil... 1063 01:34:32,448 --> 01:34:36,276 ...yani, bilmiyorum, garip i˛te. Comstock... 1064 01:34:37,196 --> 01:34:39,547 - Komik mi? - Sebebini bilmiyorum, ama evet. 1065 01:34:39,688 --> 01:34:42,199 Affedersin... 1066 01:34:42,328 --> 01:34:45,959 - Hangi dersin hocas˝? - Biyoloji dersinin. 1067 01:34:47,317 --> 01:34:48,650 G¸zel. 1068 01:34:48,819 --> 01:34:50,675 Cindy doktor olmak istiyor. 1069 01:34:52,858 --> 01:34:57,838 Evet, bence Áok iyi bir doktor olacak. Ke˛ke benim doktorum olsayd˝. 1070 01:34:59,478 --> 01:35:00,742 Ona g¸venim tam olurdu. 1071 01:35:01,124 --> 01:35:03,801 BirÁok doktor, bu i˛i paras˝ iÁin seviyor. 1072 01:35:03,956 --> 01:35:08,737 Cindy gibi birinin benim ya da Áocuumun doktoru olduunu bilmek beni rahatlat˝rd˝. 1073 01:35:09,987 --> 01:35:13,802 Cindy bu sefer kendini a˛t˝. «ok heyecanland˝m. 1074 01:35:17,238 --> 01:35:20,605 - Sana l‚y˝k deilim, biliyorum. - SaÁmalama... 1075 01:35:20,753 --> 01:35:22,292 - Ama ˆyle. - Sus. 1076 01:35:22,421 --> 01:35:23,956 - Dorusu bu ama. - Hay˝r, deil. 1077 01:35:24,087 --> 01:35:27,158 - Kesinlikle bu. - Beni ¸z¸yorsun ama. 1078 01:35:27,282 --> 01:35:30,638 Sana hiÁ kimse l‚y˝k deil. 1079 01:35:30,749 --> 01:35:35,551 Ama durum bˆyleyse, bu i˛i yapmak istiyorum. 1080 01:35:41,155 --> 01:35:42,978 - Bebeim? - Efendim? 1081 01:35:43,094 --> 01:35:44,420 Sana bir hediye getirdim. 1082 01:35:46,190 --> 01:35:48,186 ı˛te burada! 1083 01:35:49,716 --> 01:35:53,480 Can˝m, sen mi kaydettin? 1084 01:35:53,620 --> 01:35:57,647 Hay˝r, ben kaydetmedim, ama bir ˛ark˝ buldum... 1085 01:35:58,762 --> 01:36:01,665 ...ikimizin ˛ark˝s˝ olacak. 1086 01:36:03,712 --> 01:36:05,892 Herkesin ˛ark˝s˝ var, ama hepsi saÁma... 1087 01:36:06,017 --> 01:36:08,043 ...ve herkes biliyor o ˛ark˝lar˝. 1088 01:36:08,169 --> 01:36:09,640 ırenÁ bir ˛ey. 1089 01:36:09,978 --> 01:36:11,740 Bizimki ˆyle deil. Bizim kendi ˛ark˝m˝z var. 1090 01:36:13,836 --> 01:36:16,535 - Hangi ˛ark˝? - Dinlemek ister misin? 1091 01:36:30,323 --> 01:36:32,058 KalÁa ¸st¸ muz zaman˝. 1092 01:36:32,507 --> 01:36:33,630 Yava˛. 1093 01:36:34,476 --> 01:36:36,062 Dinle... 1094 01:38:03,118 --> 01:38:05,921 Bebeim! 1095 01:38:21,871 --> 01:38:22,972 Merhaba. 1096 01:38:25,126 --> 01:38:27,559 - ıyi misin? - Senle konu˛mak istemiyorum. 1097 01:38:36,046 --> 01:38:37,595 Şimdi oyun oynayamay˝z, tamam m˝? 1098 01:38:40,462 --> 01:38:41,977 Neler oluyor, Dean? 1099 01:38:45,279 --> 01:38:46,508 Rahat b˝rak onu! 1100 01:38:51,718 --> 01:38:53,501 Beni kendi evimin d˝˛˝na atamazs˝n! 1101 01:38:54,705 --> 01:38:56,642 Oksijen t¸p¸m iÁeride! 1102 01:39:30,099 --> 01:39:31,919 Mesele sadece ikimizde deil. 1103 01:39:32,047 --> 01:39:34,282 K¸Á¸k bir k˝z˝m˝z var, onu da d¸˛¸nmeliyiz. 1104 01:39:38,896 --> 01:39:42,421 Biliyorum, ben onu d¸˛¸n¸yorum. 1105 01:39:47,564 --> 01:39:49,440 Bˆyle y¸r¸m¸yor art˝k. 1106 01:39:54,744 --> 01:39:57,829 Sen sadece kendini d¸˛¸n¸yorsun ama. Frankie ne olacak? 1107 01:40:00,825 --> 01:40:03,153 ParÁalanm˝˛ bir ailede mi b¸y¸s¸n istiyorsun? 1108 01:40:04,339 --> 01:40:05,740 ıstediin bu mu? 1109 01:40:06,095 --> 01:40:11,409 - Frankie'yi d¸˛¸n¸yorum. - Hay˝r, d¸˛¸nm¸yorsun. 1110 01:40:16,514 --> 01:40:18,657 Bu ˛ekilde b¸y¸mesini mi istiyorsun? 1111 01:40:19,510 --> 01:40:22,922 Anne babas˝n˝n birbirine bˆyle davrand˝˝ bir evde b¸y¸mesini istemiyorum. 1112 01:40:25,995 --> 01:40:27,453 Yapma. 1113 01:40:29,309 --> 01:40:30,724 İzg¸n¸m. 1114 01:40:31,088 --> 01:40:35,183 İzg¸n¸m, ¸zg¸n¸m, ¸zg¸n¸m. 1115 01:40:35,284 --> 01:40:38,284 Art˝k katlanam˝yorum! 1116 01:40:40,229 --> 01:40:41,628 Biliyorum. 1117 01:40:44,314 --> 01:40:48,243 Biliyorsun, ailem iÁin m¸cadele ediyorum. 1118 01:40:51,040 --> 01:40:52,666 Ne yapaca˝m˝ bilmiyorum. 1119 01:40:53,331 --> 01:40:56,827 Ne yapabilirim, bilmiyorum. 1120 01:40:58,820 --> 01:41:00,666 - Ne yapay˝m, sˆyle. - Bilmiyorum. 1121 01:41:00,789 --> 01:41:02,804 - Nas˝l olay˝m, sˆyle. - Bilmiyorum. 1122 01:41:02,971 --> 01:41:06,218 Ne sˆylersen yapaca˝m. 1123 01:41:11,175 --> 01:41:12,921 Ne diyeceimi bilmiyorum. 1124 01:41:14,937 --> 01:41:17,010 «ok ¸zg¸n¸m, bilmiyorum. 1125 01:41:17,120 --> 01:41:20,176 Sˆyle yeter. Sˆz, yapaca˝m. 1126 01:41:20,268 --> 01:41:23,687 Olmuyor art˝k, birbirimize gˆre deiliz. 1127 01:41:23,811 --> 01:41:25,452 Deme ˆyle. 1128 01:41:25,560 --> 01:41:27,895 Ben kendime engel olam˝yorum, sen kendine engel olam˝yorsun. 1129 01:41:28,022 --> 01:41:29,891 Kendime engel olam˝yorum, daha ba˛ka ne yapabilirim bilmiyorum. 1130 01:41:30,018 --> 01:41:31,785 Ben kendime engel olurum. 1131 01:41:31,908 --> 01:41:33,136 Hay˝r. 1132 01:41:33,588 --> 01:41:35,665 - Gel buraya. - Hay˝r. 1133 01:41:36,018 --> 01:41:40,166 - Hay˝r, hay˝r. - Gel buraya. 1134 01:42:48,035 --> 01:42:49,479 Ne d¸˛¸n¸yorsun? 1135 01:42:53,605 --> 01:42:55,946 Umar˝m sen fikrini dei˛tirmeden hemencecik bitirirler. 1136 01:42:56,920 --> 01:42:59,074 Haydi, haydi, haydi! 1137 01:43:02,808 --> 01:43:05,286 Bebeim, yemin ettin. 1138 01:43:07,266 --> 01:43:10,018 ıyi g¸nde, kˆt¸ g¸nde dedin. 1139 01:43:10,582 --> 01:43:12,698 Bunu sˆyledin. 1140 01:43:13,870 --> 01:43:17,534 Bunu sˆyledin, evlilik yemini ettin. 1141 01:43:18,516 --> 01:43:19,958 İzg¸n¸m. 1142 01:43:20,317 --> 01:43:24,772 Bug¸n benim kˆt¸ g¸n¸m i˛te. 1143 01:43:26,842 --> 01:43:28,248 İzg¸n¸m. 1144 01:43:29,027 --> 01:43:30,808 Ama iyi olaca˝m. 1145 01:43:32,181 --> 01:43:34,722 ıyi olmam iÁin bana bir ˛ans daha vermelisin sadece. 1146 01:43:40,774 --> 01:43:42,337 - Yakla˛˝n l¸tfen. - Tamam. 1147 01:43:42,630 --> 01:43:44,395 L¸tfen birbirinize bak˝n. 1148 01:43:49,155 --> 01:43:50,778 «ok ˆz¸r dilerim. 1149 01:43:56,802 --> 01:43:58,795 Seni Áok seviyorum. 1150 01:43:58,954 --> 01:44:00,564 Dean, sana bu y¸z¸¸... 1151 01:44:00,684 --> 01:44:04,038 ...kutsal yeminimin... 1152 01:44:04,146 --> 01:44:07,311 ...ve sonsuz a˛k˝m˝n... 1153 01:44:07,445 --> 01:44:10,244 ...bir simgesi olarak veriyorum. 1154 01:44:10,859 --> 01:44:14,897 Tanr˝'n˝n huzurunda, kutsal evlilik ba˝n˝ kurmak istediinize gˆre... 1155 01:44:15,693 --> 01:44:19,110 ...bana verilen yetkiye dayanarak, 1156 01:44:19,401 --> 01:44:22,943 ...sizi kar˝ koca il‚n ediyorum. Gelini ˆpebilirsin. 1157 01:44:52,761 --> 01:44:54,603 A˛k˝m... 1158 01:44:55,110 --> 01:44:56,643 Biraz yaln˝z kalmal˝y˝m. 1159 01:44:57,482 --> 01:44:58,828 - Te˛ekk¸rler. - Rica ederim. 1160 01:45:32,228 --> 01:45:33,483 Frankie, geri dˆn! 1161 01:45:37,079 --> 01:45:39,878 Babac˝˝m! 1162 01:45:43,788 --> 01:45:46,101 Frankie, eve dˆnmen l‚z˝m, tamam m˝? 1163 01:45:48,000 --> 01:45:49,326 Baba! 1164 01:45:53,797 --> 01:45:56,707 - Frankie nerede? - Dean'in pe˛inden gitti. 1165 01:46:08,894 --> 01:46:10,189 Annenin yan˝na dˆn hadi. 1166 01:46:10,802 --> 01:46:13,951 - Geri gel! - Annene dˆn. 1167 01:46:14,199 --> 01:46:15,945 Gelsene! 1168 01:46:16,756 --> 01:46:18,519 - Yar˝˛al˝m m˝? - Tamam. 1169 01:46:18,865 --> 01:46:20,563 Bir, iki, ¸Á, ko˛! 1170 01:46:32,093 --> 01:46:36,452 Alama ama. Yok bir ˛ey. 1171 01:46:36,617 --> 01:46:39,648 Haniymi˛ benim kocaman k˝z˝m? 1172 01:46:40,891 --> 01:46:42,545 Babam˝ Áok seviyorum! 1173 01:46:47,716 --> 01:46:53,684 Annecik yan˝nda. Alama art˝k. 1174 01:46:58,585 --> 01:47:10,143 «eviri: PhalanX & DyLeXia & Avram Kapulu phalanx@turkcealtyazi.org dylexia@turkcealtyazi.org avramkapulu@turkcealtyazi.org